Afgeronde projecten

Hieronder vindt u een overzicht met projecten, die in de afgelopen periode gerealiseerd zijn.

 • Kindcentrum De Minstreel

  Aan de Touwlaan in IJsselstein is op 3 november 2022 het nieuwe Kindcentrum 'de Minstreel' geopend.

 • Poortdijk

  In 2022 zijn aan de Poortdijk 59 appartementen gebouwd voor ouderen, starters en mensen met een zorgvraag.

 • Opnieuw inrichten Parklaan

  Eind 2022 is de Parklaan verbeterd. De verkeersveiligheid is verbeterd en de straat is nu voorbereid op het veranderende klimaat, doordat er meer groen is en een betere afwatering.

 • Vernieuwing Utrechtseweg

  In de eerste maanden van 2022 is de Utrechtseweg vernieuwd. Er zijn werkzaamheden verricht aan de riolering, weg, fiets- en voetpaden en bomen.