Vernieuwing Utrechtseweg

In de eerste maanden van 2022 is de Utrechtseweg vernieuwd. Er zijn werkzaamheden verricht aan de riolering, weg, fiets- en voetpaden en bomen.

Beschrijving

Wat?

Autoweg, fiets- en voetpaden

Het gedeelte van de Utrechtseweg tussen de Poortdijk en de Oranje Nassaulaan is voorzien van een nieuwe toplaag asfalt. De fiets- en voetpaden zijn opnieuw bestraat. De Utrechtseweg is een drukke weg met veel autoverkeer. Er is daarom een veilige oversteekplaats gemaakt, ter hoogte van de Koningin Wilhelminalaan.

Opvang regenwater

Bij hevige regen bleef er water op de weg staan. Er is een nieuw rioolstelsel aangelegd voor regenwater. We laten het regenwater via het nieuwe hemelwaterstelsel weglopen naar de stadsvijver.

We passen ons aan het veranderende klimaat aan, waarin we steeds meer te maken krijgen met hete zomers én hevige regenbuien. We belasten ons rioolstelsel en de zuiveringsinstallaties nu minder.

Openbaar groen

De groenstrook is voorzien van een kruidenmengsel. Er zijn in totaal 50 bomen teruggeplant: de gewone beuk (Fagus Sylvatica), de wintereik (Quercus Petraea) en de fladderiep (Ulmus Laevis).

Op de Utrechtseweg staan de huizen vlakbij de weg. Er rijdt veel verkeer en er is een smal groen gebied waar bomen geplant kunnen worden. Hierdoor is er beperkte keuze in welke bomen er geplant kunnen worden. Experts hebben boomsoorten geselecteerd die bijdragen aan de verscheidenheid van planten en dieren (biodiversiteit) en die geschikt zijn om te groeien tot mooie bomen die de Utrechtseweg een groen uiterlijk geven.

Waarom?

Wortelgroei

De wortels van de oude bomen drukten de bestrating van de voet- en fietspaden omhoog. Hierdoor was het aan de Utrechtseweg niet fijn wandelen en/of fietsen op de stoepen en fietspaden. Ook functioneerde de riolering niet goed, omdat boomwortels in de rioolbuizen waren gegroeid. Hierdoor kon het regenwater niet goed verwerkt worden en bleven er na elke regenbui grote plassen water op het wegdek staan.

Er zijn verschillende alternatieven onderzocht om de riolering te herstellen. Door het complexe wortelgestel was het niet mogelijk de wortels uit de riolering te verwijderen. Om het riool weer goed te laten functioneren was de enige oplossing het aanleggen van een nieuwe riolering. Dit ging gepaard met het verwijderen van bomen.

Vleermuizen

Op de Utrechtseweg leven vleermuizen. Deze dieren verblijven in of bij het appartementencomplex aan de Poortdijk. Ter voorbereiding op de werkzaamheden is er een onderzoek uitgevoerd door een ecoloog. Om de leefomstandigheden van de vleermuizen te behouden en ervoor te zorgen dat de vleermuizen hun weg kunnen blijven vinden naar de stadsvijver via de Utrechtseweg, zijn er bomen aan de zuidzijde van de weg geplant en is er een kruidenmengsel aangebracht dat insecten aantrekt, die dienen als voedsel voor de vleermuizen.

Hoe?

Situatie A (voor)
Situatie voor

Situatie A (na)
Situatie na

Situatie B (voor)
Situatie voor

Situatie B (na)
Situatie na

Situatie C (voor)
Situatie voor

Situatie C (na)
Situatie na

Situatie D (voor)
Situatie voor

Situatie D (na)
Situatie na

Situatie E (voor)
Situatie voor

Situatie E (na)
Situatie na