Fietsstraat Eiteren laatste fase

In mei 2020 is het eerste deel van de fietsstraat Eiteren aangelegd. We zijn nu bezig met de voorbereiding van de aanleg van het laatste deel. Op deze pagina leest u alles over het verloop van de aanleg van de rest van de fietsstraat.

Beschrijving

Wat?

In mei 2020 is de Fietsstraat Eiteren, Panoven en Hoge Dijk aangelegd. Maar dit was slechts een begin. Door de bouw van nieuwe woningen aan Eiteren en Prins Clauskade konden we de fietsstraat niet helemaal afmaken tot aan de Touwlaan. Nu deze huizen af zijn, kunnen wij verder met de fietsstraat.

Waarom?

Het doel van de aanleg van de fietsstraat is om fietsen te stimuleren. Daarnaast willen de straat zo ook veiliger maken.

Tegelijk met de aanleg van de fietsstraat zijn er nog een aantal andere werkzaamheden die wij uitvoeren:

  • Het huidige riool in de tuinen van de bewoners ter hoogte van Eiteren huisnummers 42 tot en met 50 blijft liggen, maar wordt afgesloten. Het nieuwe hoofdriool wordt in de straat aangelegd.
  • We plaatsen een kentekencamera naast de toegang tot de parkeergarage. Deze afsluiting vervangt de huidige afsluiting met paaltjes. De oude plek van de afsluiting zorgde voor teveel overlast en gevaarlijke situaties bij het keren van voertuigen aan de kant van de Panoven. Het voordeel van een kentekencamera is dat de vuilniswagens en hulpdiensten kunnen doorrijden terwijl we gewone (vracht)auto’s en bestelbussen tegenhouden.

Hoe?

De herinrichting vindt plaats in 2 stappen. Stap 1 is de ontwerpfase en in stap 2 voeren we de werkzaamheden uit:

Stap 1: Ontwerpfase

In deze fase zijn wij bezig met:

  • Het verzamelen van informatie, uitvoeren van onderzoeken en het voeren van gesprekken met onder andere de parkeergarage, Het Cals College en de huisarts.
  • Het uitwerken van een voorlopig ontwerp op basis van de opgehaalde informatie.
  • Het organiseren van een inloopavond, zodat de directe bewoners hun wensen en aandachtspunten kunnen meegeven over het ontwerp.
  • Het uitwerken van een contractdocument voor de selectie van een aannemer.
  • We laten het definitieve ontwerp zien aan de omgeving.

Stap 2: Uitvoeringsfase

In deze fase zijn wij bezig met:

  • Het maken van een technisch uitvoeringsontwerp en de voorbereiding van de uitvoering.
  • Het informeren van betrokken partijen zoals buurtbewoners en ondernemers over de planning, bereikbaarheid etcetera.
  • Het uitvoeren van de werkzaamheden.

Wanneer?

Wij werken op dit moment aan het ontwerp voor de fietsstraat. Wij verwachten voor de zomervakantie van 2024 hiermee klaar te zijn. Daarna beginnen we met de werkzaamheden. Het kan uiteraard voorkomen dat de planning toch anders loopt. Wanneer er wijzingen plaatsvinden, informeren wij u daarover op deze pagina.

Meer informatie