Overige projecten

Hieronder vindt u een overzicht met projecten, anders dan woningbouwprojecten.

 • Fietsstraat Eiteren laatste fase

  We zijn nu bezig met de voorbereiding van de aanleg van het laatste deel.

 • Herinrichting oversteek Kerspellaan en asfalteren Eiterse steeg

  We verbeteren de verkeersveiligheid voor de gebruikers van de oversteek.

 • Hollandse IJsselgebied Noordwesthoek (herinrichting)

  Tussen Utrecht en IJsselstein wordt een nieuw recreatie- en natuurgebied gerealiseerd: Noordwesthoek. De gemeente IJsselstein, provincie Utrecht en Staatsbosbeheer werken hierbij samen.

 • Leefbaarheid IJsselveld-Oost

  In de afgelopen maanden heeft een groep van 15 bewoners uit de hele wijk meegedacht over leefbaarheid in IJsselveld-Oost. Veiligheid, handhaving en activiteiten voor jongeren waren de belangrijkste thema’s. In twee bijeenkomsten gaven bewoners aan wat er beter kan en dachten mee welke maatregelen we het komende half jaar kunnen uitvoeren.

 • Herinrichting Nederlandlaan

  De Nederlandlaan richten we in 2024 opnieuw in. De weg en het riool zijn verouderd en er is weinig groen in de straat.

 • Toekomst binnenstad IJsselstein

  Samen met inwoners en ondernemers werkt de gemeente in 2023 aan een toekomstplan voor de binnenstad van IJsselstein. Met elkaar bedenken we hoe we ons stadje ook in 2040 levendig én leefbaar kunnen houden.

 • Nedereindse Park

  Het Nedereindse Park is een recreatiegebied rond de Nedereindseplas, net op Utrechts grondgebied maar ook van belang voor IJsselsteiners.

 • Denk mee over nieuwe laadpaalplekken

  Steeds meer mensen in IJsselstein hebben een elektrische auto. Daarom is het belangrijk dat er voldoende laadpalen zijn. Denk mee over nieuwe openbare plekken voor laadpalen bij u in de buurt.

 • Bedrijvenpark De Kroon

  Tussen de A2, de Weg der Verenigde Naties en de Hollandsche IJssel komt een aantrekkelijk, duurzaam bedrijventerrein: De Kroon.

 • Nieuw parkeerbeleid

  We werken samen met inwoners, ondernemers, werknemers en bezoekers aan de ontwikkeling van nieuw parkeerbeleid.

 • Herinrichting Touwlaan

  We gaan de Touwlaan opnieuw inrichten. Met als doel het verbeteren van de verkeersveiligheid en leefbaarheid.

 • Economische visie 2030

  In 2023 werkt de gemeente IJsselstein samen met ondernemers aan een economische visie voor de jaren 2024-2030.

 • Omgevingswet

  De Omgevingswet bundelt en moderniseert in 1 wet alle wetten voor de leefomgeving.

 • Afgerond: Doorfietsroute

  De Doorfietsroute, gedeelte IJsselstein, is in april 2024 opgeleverd.