Overige projecten

Hieronder vindt u een overzicht met projecten, anders dan woningbouwprojecten.

 • Hollandse IJsselgebied Noordwesthoek (herinrichting)

  Tussen Utrecht en IJsselstein wordt een nieuw recreatie- en natuurgebied gerealiseerd: Noordwesthoek. De gemeente IJsselstein, provincie Utrecht en Staatsbosbeheer werken hierbij samen.

 • Doorfietsroute

  Om snel, veilig en comfortabel tussen dorpen en steden te fietsen, werkt de provincie samen met gemeenten aan doorfietsroutes. Ook tussen Utrecht, Nieuwegein en IJsselstein ligt zo’n route. Met doorfietsroutes verbreden we bestaande fietspaden en verbinden deze beter met elkaar. Daarmee wordt het aantrekkelijker om ook voor langere afstanden tussen huis of werk de fiets te pakken.

 • Toekomst binnenstad IJsselstein

  Samen met inwoners en ondernemers werkt de gemeente in 2023 aan een toekomstplan voor de binnenstad van IJsselstein. Met elkaar bedenken we hoe we ons stadje ook in 2040 levendig én leefbaar kunnen houden.

 • Nedereindse Park

  Het Nedereindse Park is een recreatiegebied rond de Nedereindseplas, net op Utrechts grondgebied maar ook van belang voor IJsselsteiners.

 • Buitenspelen van nu in IJsselstein!

  Wij vinden het belangrijk dat kinderen fijn en veilig kunnen spelen in een speelplek in de buurt. Het is gezond en goed voor ontwikkeling van het kind.

 • Bedrijvenpark De Kroon

  Tussen de A2, de Weg der Verenigde Naties en de Hollandsche IJssel komt een aantrekkelijk, duurzaam bedrijventerrein: De Kroon.

 • Nieuw parkeerbeleid

  We werken samen met inwoners, ondernemers, werknemers en bezoekers aan de ontwikkeling van nieuw parkeerbeleid. Dit is belangrijk om een goede verdeling te maken tussen parkeren, groen en speelmogelijkheden in nieuwe en bestaande wijken. Het huidige parkeerbeleid komt uit 2006.

 • Economische visie 2030

  In 2023 werkt de gemeente IJsselstein samen met ondernemers aan een economische visie voor de jaren 2024-2030, met een uitvoeringsagenda.

 • Omgevingswet

  De Omgevingswet bundelt en moderniseert in 1 wet alle wetten voor de leefomgeving. De invoering van deze wet is vooralsnog uitgesteld tot 1 juli 2023.