Hollandse IJsselgebied Noordwesthoek (herinrichting)

Tussen Utrecht en IJsselstein wordt een nieuw recreatie- en natuurgebied gerealiseerd: Noordwesthoek. De gemeente IJsselstein, provincie Utrecht en Staatsbosbeheer werken hierbij samen.

Beschrijving

Wat?

De Noordwesthoek is een gebied van ongeveer 56 hectare dat zich uitstrekt van het noorden van IJsselstein, langs het oosten van de Hollandse IJssel tot aan de N228. Door het gebied in te richten als natuurgebied, kunnen mensen hier genieten van lekker buiten (bezig) zijn. Zo'n 40 hectare is bedoeld voor het planten van (meer) bos, met open stroken en natuurvriendelijke oevers en een netwerk van paden om te wandelen langs en door toekomstig natuurschoon. De overige 16 hectare, verspreid over 3 plekken, is bedoeld voor ontspannende en/of leerzame activiteiten. Activiteiten en/of ondernemingen die hier bijvoorbeeld kunnen passen zijn: een hotel, horeca, landschapscamping, stadsboerderij, buiten- en binnen activiteiten, speelbos, landmarkt/-winkel en/of visvijver.

Opnieuw inrichten Noordwesthoek (Hollandse IJsselgebied) IJsselstein

Hoe?

Op dit moment heeft dit gebied langs de Hollandse IJssel nog een agrarische functie. Daarom moet het bestemmingsplan gewijzigd worden van agrarisch gebied naar natuur- en recreatiegebied. Er komt ook een beeldkwaliteitsplan met richtlijnen voor toekomstige ondernemingen. Hierna gaan we samen met (lokale) inwoners en belanghebbenden nadenken over de inrichting van het gebied. Dit noemen we de ontwerpfase. Geïnteresseerde ondernemers kunnen zich naar verwachting op z'n vroegst eind 2023/begin 2024 inschrijven. Staatbosbeheer verzorgt de communicatie hierover. Het nieuwe bos wordt aangeplant door de provincie Utrecht, als compensatie van bos die elders is verdwenen.

Waarom?

De steden in de omgeving van Utrecht blijven groeien en daarmee het aantal inwoners. Het is belangrijk dat de recreatiemogelijkheden en het groen in de omgeving ook meegroeien. Momenteel bestaat het gebied vooral uit graslanden die niet toegankelijk zijn voor publiek. In de toekomst wordt dit een recreatief natuurgebied waar bezoekers welkom zijn. De afgelopen jaren is er al een nieuw fietspad, het Marrepad, aangelegd tussen Marnemoende en de Nedereindseweg en is het IJsselsteinse bos uitgebreid.

Wanneer?

 • 2024/2025: start realisatiefase (verwacht).
 • 2024: start ontwerpfase inrichting recreatiegebied (verwacht).
 • 2024: uitvraag initiatiefnemers invulling 3 locaties (verwacht).
 • 2024: behandeling bestemmingsplan in de raad (verwacht).
 • 16 t/m 30 mei 2023: verkeersonderzoek/-tellingen rondom locatie.
 • 14 februari 2023: ontwerp bestemmingsplan ter inzage gedurende 6 weken.
 • 26 januari 2023: inloopbijeenkomst ontwerpbestemmingsplan in het pannenkoekenrestaurant De Roozenboom.
 • 18 oktober 2022: presentatie Noordwesthoek in de commissie Ruimte van IJsselstein.
 • 4 oktober 2022: voorontwerp bestemmingsplan aangeboden aan onder andere de provincie Utrecht, hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden, Veiligheidsregio Utrecht en de GGD regio Utrecht.
 • 2019: start opstellen bestemmingsplan.
 • 2018: vaststelling Masterplan Hollandse IJssel 'Noordwesthoek'.