Nedereindse Park

Het Nedereindse Park is een recreatiegebied rond de Nedereindseplas, net op Utrechts grondgebied maar ook van belang voor IJsselsteiners. 

Beschrijving

De gemeente Utrecht wil de recreatiemogelijkheden in het Nedereindse Park verbeteren en nieuwe natuur aanleggen. Ook willen ze hier schone energie opwekken met zonnepanelen op de oostelijke plas. Lees verder over de plannen op utrecht.nl/nedereindsepark. Ook vindt u hier meer informatie over hoe u kunt meedenken.