Nieuw parkeerbeleid

We werken samen met inwoners, ondernemers, werknemers en bezoekers aan de ontwikkeling van nieuw parkeerbeleid. Dit is belangrijk om een goede verdeling te maken tussen parkeren, groen en speelmogelijkheden in nieuwe en bestaande wijken. Het huidige parkeerbeleid komt uit 2006.

Beschrijving

Wat?

In het parkeerbeleid gaat het over parkeren in woonwijken, het parkeren van werkbusjes, parkeertarieven, parkeervergunningen en de parkeereisen bij nieuwbouwprojecten. Parkeren speelt een belangrijke rol bij de bereikbaarheid van IJsselstein, maar kan ook voor overlast zorgen.

Waarom?

Het huidige parkeerbeleid is verouderd. Om de verdeling tussen parkeren, groen en speelmogelijkheden te verbeteren is een vernieuwd, toekomstbestendig parkeerbeleid nodig.

Hoe?

  • In juni 2023 konden inwoners, ondernemers, werknemers en bezoekers op een interactieve kaart (online) verbeterpunten aangeven met betrekking tot (betaald) parkeren auto, fiets parkeren en parkeren voor gehandicapten, bedrijfsbusjes en andere grote auto's. Wij bedanken de ongeveer 1.600 deelnemers voor het meedenken.
  • Er hebben interviews met belangenorganisaties en experts plaatsgevonden.
  • Er heeft onderzoek plaatsgevonden naar parkeerdruk. Het aantal geparkeerde voertuigen op 1 plek op verschillende tijdstippen is geteld.

Alle onderzoeksresultaten zijn samengevat in het 'evaluatiedocument parkeerbeleid' (pdf, 3,47 MB).

Globale planning

  • 2024: de gemeenteraad neemt een besluit over de nota van uitgangspunten parkeerbeleid.
  • Juni 2023: u kon online meedenken over het nieuwe parkeerbeleid.
  • April 2023: we hebben adviesbureau Goudappel gevraagd om nieuw parkeerbeleid te schrijven.
  • Maart 2023: de gemeenteraad is geïnformeerd over het waarom en hoe van een nieuw parkeerbeleid.
  • Maart 2023: het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om het parkeerbeleid te vernieuwen.