Toekomst binnenstad IJsselstein

Samen met inwoners en ondernemers werkt de gemeente in 2023 aan een toekomstplan voor de binnenstad van IJsselstein. Met elkaar bedenken we hoe we ons stadje ook in 2040 levendig én leefbaar kunnen houden.

Beschrijving

Kloppend hart

De binnenstad is het kloppende hart van IJsselstein, een huiskamer voor IJsselsteiners en een trekpleister voor bezoekers met haar winkels, horeca en evenementen. In de afgelopen 20 jaar zijn er met het programma Verbeter de binnenstad veel projecten gerealiseerd om de stad toekomstbestendig te maken, waaronder de bouw van parkeergarages, investeringen in de openbare ruimte en de bouw van winkels en woningen aansluitend op het historische karakter.

Keuzes maken

Tegelijkertijd is er veel veranderd: de digitalisering heeft een grote impact op ons winkelgedrag, klimaatverandering vraagt om aanpassingen in de gebouwde omgeving en onze vrijetijdsbesteding blijft ook niet hetzelfde. Dit zien we onder andere terug in winkelleegstand en een veranderend gebruik van de openbare ruimte. Het is daarom belangrijk om na te blijven denken over de toekomst en keuzes te maken. Hoe houden we de binnenstad van IJsselstein vitaal, zodat het ook in de toekomst een levendige én leefbare plek blijft, voor zowel IJsselsteiners als bezoekers?

De komende maanden gaat de gemeente daarom aan de slag met het opstellen van een Toekomstbeeld en uitvoeringsagenda voor de binnenstad. Hoe ziet de binnenstad er in 2040 uit? Wat vinden we met elkaar belangrijk voor de binnenstad? Welke keuzes maken we met elkaar? En aan welke zaken moeten we de komende 20 jaar werken om dat te bereiken?

Van enquête naar besluit

Dit doet de gemeente samen met alle IJsselsteiners. Want bewoners en ondernemers maken de stad, zeker in de binnenstad. Allereerst vragen we alle bewoners via een enquête wat de binnenstad voor hen betekent en wat zij belangrijk vinden. Vervolgens gaan we op basis van de uitkomsten met ondernemers, pandeigenaren, bewoners en maatschappelijke organisaties aan een binnenstadstafel het gesprek aan over kansen en de belangrijkste opgaven. Dit vertalen we naar een concept toekomstbeeld en uitvoeringsagenda, dat we weer aan alle IJsselsteiners presenteren. De gemeenteraad stelt uiteindelijk het Toekomstbeeld en uitvoeringsagenda vast. De enquête staat open van 15 maart tot en met 4 april.

Naar de enquête

Meer weten

Wilt u meer weten over hoe we het toekomstbeeld van de binnenstad opstellen, stuur dan een mailtje naar info@ijsselstein.nl onder vermelding van 'Toekomst binnenstad'.