Parallelweg

We hebben afspraken gemaakt met de initiatiefnemer – een particuliere ontwikkelaar – om te starten met het project.

De ontwikkelaar heeft een 'voorontwerp bestemmingsplan' (eerste idee) ingediend voor ongeveer 75 woningen op de Parallelweg. De ontwikkelaar voert verschillende onderzoeken uit om te kijken of het plan haalbaar is. Ook vinden er gesprekken plaats met buurtbewoners.