Woningbouwprojecten

De gemeente IJsselstein wil een vitale gemeente blijven. Hier hebben we voldoende woningen voor nodig. Daarvoor bouwen we in de komende jaren 2.500 woningen.

 • Kaart woningbouwlocaties IJsselstein

  Ontdek de mogelijke woningbouwlocaties in IJsselstein, visueel weergegeven op een interactieve kaart.

 • Verkenning woningbouw Lagebiezen 4 en 6

  Een aantrekkelijke locatie voor woningbouw. In directe omgeving van de binnenstad en enkele zorgfuncties (fysiotherapie, dagbesteding) en een fietsenwinkel. Het OV is op loopafstand.

 • Hitteschild 2-4

  Momenteel staat er op de locatie Hitteschild 2-4 een oud schoolgebouw dat tijdelijk in gebruik is gegeven. Het terrein is eigendom van de gemeente IJsselstein. De gemeente wil de locatie Hitteschild 2-4 herontwikkelen tot woonlocatie.

 • Flexwoningen Noord-IJsseldijk

  Cazas Wonen en de gemeente IJsselstein zijn aan het onderzoeken of er flexwoningen aan de Noord-IJsseldijk in IJsselstein kunnen komen (ten noordwesten van het IJVO-terrein). Het gaat hierbij om woningen die maximaal 15 jaar mogen blijven staan, voor 1- en 2-persoonshuishoudens. Binnen het proces is aandacht voor huurders, belanghebbenden en direct omwonenden.

 • Herontwikkeling voormalige LTS mr. A. Spainkstraat

  De voormalige LTS aan de mr. Abbink Spainkstraat 36-38 is niet langer in gebruik als school en wordt herontwikkeld tot woonbestemming.

 • Woningbouwontwikkeling Paardenveld-Noord

  Woonwijk Paardenveld-Noord moet een woonwijk worden waar iedereen graag woont. Jong en oud. Kortom, een combinatie van betaalbare appartementen voor starters en levensloopbestendige woningen voor senioren, waarbij parkeren niet langer bepalend is voor de opzet en ordening van de nieuwe woongebieden. Maar ook aan andere doelgroepen wordt gedacht. Paardenveld-Noord: kleine en grote appartementen en stadswoningen. 30% van het woningaanbod is bedoeld voor de sociale huursector. Een wijk voor iedereen dus.

 • Vernieuwing winkelcentrum De Clinckhoeff

  Het winkelcentrum De Clinckhoeff krijgt een facelift. Ook komt er een tweede supermarkt en een bouw van 80 appartementen met parkeergarage.

 • Verkenning woningbouw Randdijkse Bosjes

  De locatie tussen de Randdijk en de N210 is een kansrijke locatie voor de ontwikkeling van woningen op korte termijn. De gemeente IJsselstein heeft de mogelijkheden verkend om ingepast in de huidige groen- en waterstructuur woningbouw te realiseren.

 • Verkenning ontwikkeling 't Podium

  Het college heeft de gemeenteraad begin 2021 geïnformeerd over de verkenning naar de ontwikkelmogelijkheden van het evenemententerrein aan de Podiumweg en de groenstrook bij het Willem van Oranjeplein. Het evenemententerrein wordt als eerste uitgewerkt onder de werknaam Podium. Op het Podium wordt gedacht aan de realisatie van ca. 100 woningen.

 • Verkenning woningbouw Europakwartier-Oost

  De locatie Europakwartier-Oost tussen de Utrechtseweg, Noorwegenlaan en het tramtracé is een kansrijke locatie voor de ontwikkeling van woningen op korte termijn. De gemeente IJsselstein verkent de mogelijkheden om ingepast in het huidige groen woningbouw te realiseren.

 • Kromme IJsselgebied

  De gemeente IJsselstein denkt samen met belanghebbenden na over de toekomst van het buitengebied ten zuiden van de stad.