Woningbouwprojecten

De gemeente IJsselstein wil een vitale gemeente blijven. Hier hebben we voldoende woningen voor nodig. Daarvoor bouwen we in de komende jaren 2.500 woningen.

 • Ontwikkeling van een gebied in 6 stappen

  We maken plannen voor de ontwikkeling van een gebied meestal in 6 stappen.

 • Woningbouwlocaties

  Ontdek de plekken in IJsselstein waar woningen kunnen worden gebouwd.

 • Lagebiezen 4 en 6

  We onderzoeken of het mogelijk is om huizen te bouwen op Lagebiezen 4 en 6.

 • Hitteschild 2 tot 4

  Op deze plek worden nieuwe woningen gebouwd.

 • Ruimtevaartbaan

  Projectontwikkelaar Topvorm Vastgoed B.V. wil ongeveer 80 woningen bij de Ruimtevaartbaan 7a, 9 en 11 bouwen.

 • Flexwoningen Noord-IJsseldijk

  Cazas Wonen en de gemeente IJsselstein doen onderzoek naar tijdelijke huisvesting aan de Noord-IJsseldijk, ten noordwesten van het IJVO-terrein. Flexwoningen – tijdelijke, makkelijk te verplaatsen woningen – zijn geschikt voor 1- en 2-persoonshuishoudens en mogen maximaal 15 jaar blijven staan. Er wordt rekening gehouden met de wensen van huurders, belanghebbenden en direct omwonenden.

 • Mr. Abbink Spainkstraat

  Deze oude school wordt omgebouwd tot een appartementengebouw.

 • Paardenveld-Noord

  Woonwijk Paardenveld-Noord moet een woonwijk worden waar iedereen graag woont. Jong en oud.

 • Winkelcentrum De Clinckhoeff

  Er ligt een plan om winkelcentrum De Clinckhoeff te vernieuwen. In het plan is er ook ruimte voor een 2e supermarkt en woningen en appartementen.

 • Randdijk

  Tussen de Randdijk en de N210 in maakt Vabo Ontwikkeling B.V. plannen voor de bouw van een appartementengebouw met ongeveer 145 appartementen. Het gaat om het zuidelijke deel van de Randdijk (de plek van de boerderij en het erf).

 • Podium

  We verkennen de ontwikkelmogelijkheden van het evenemententerrein aan de Podiumweg en de groenstrook bij het Willem van Oranjeplein.

 • Robaterrein

  Roba Metals gaat mogelijk verhuizen naar Lopik. We onderzoeken of het mogelijk is om in dat geval huizen te bouwen aan de Zomerdijk.

 • Europakwartier-Oost

  De locatie Europakwartier-Oost tussen de Utrechtseweg, Noorwegenlaan en het tramtracé is een kansrijke locatie voor de bouw van woningen op korte termijn. Wij onderzoeken de mogelijkheden om, ingepast in het huidige groen, woningen te bouwen.

 • Kromme IJsselgebied

  In het buitengebied ten zuiden van onze stad komen verschillende opgaven en kansen bij elkaar zoals woningbouw, energietransitie, recreatie en landbouw.