Omgevingsvergunning

Bent u van plan iets te bouwen of te slopen? Wilt u een boom kappen of bijvoorbeeld een inrit maken? Dan heeft u waarschijnlijk een omgevingsvergunning nodig.

Beschrijving

Als u de vergunningscheck van het Omgevingsloket invult krijgt u meteen duidelijkheid. Bij het Omgevingsloket kunt u ook in één keer ongeveer 25 vergunningen, die met bouwen te maken hebben, aanvragen.

Hoe werkt het

Hier leggen we uit hoe u in 3 stappen een omgevingsvergunning aanvraagt.

Stap 1: Vergunning wel of niet nodig?

Als u gaat bouwen, dan heeft u meestal een omgevingsvergunning nodig. Soms hoeft u het project alleen maar te melden. Hoe dat bij uw plannen zit, controleert u met de vergunningscheck. Het invullen duurt een paar minuten.

Stap 2: Check het bestemmingsplan

U kunt een vergunning krijgen als uw project in het bestemmingsplan past. Een overzicht van de bestemmingsplannen staat op de website van Ruimtelijke Plannen. Als uw pand op de monumentenlijst staat, heeft u altijd een vergunning nodig.

Stap 3: Aanvraag indienen

Vraag de vergunning aan via het Omgevingsloket. Hiervoor heeft u een DigiD nodig. Bent u een ondernemer? Dan heeft u een eHerkenning nodig. Vervolgens kunt u online de status van uw aanvraag volgen.

Kosten

De kosten voor een omgevingsvergunning staan in de tarieventabel bij de legesverordening. Bij ingewikkelde aanvragen hangen de kosten af van bepaalde factoren. U krijgt dan achteraf een factuur.

Hoe lang duurt het

Heeft u uw aanvraag ingediend? Dan zijn er twee behandelprocedures:

  • Eenvoudige aanvragen worden binnen acht weken behandeld. Deze termijn mag één keer met zes weken worden verlengd.
  • Ingewikkelde aanvragen worden binnen zes maanden behandeld.

Vooroverleg

Voordat u een aanvraag of melding indient, kunt u vragen of uw idee haalbaar is. Dit heet 'vooroverleg' of 'principeverzoek'. De gemeente kan hiervoor kosten in rekening brengen. Dit is handig als u al weet dat uw plan niet past binnen het bestemmingsplan. Het kan vier weken tot zes maanden duren voordat u antwoord krijgt, afhankelijk van uw vraag.

Contact ODRU

Bezoekadres: Archimedeslaan 6, 3584 BA UtrechtLogo Omgevingsdienst regio Utrecht

Postadres: Postbus 13101, 3507 LC Utrecht
Telefonisch: 088 - 022 50 00
E-mail: info@odru.nl
Website: www.odru.nl