Vergoeding bij planschade

Ruimtelijke plannen in uw omgeving kunnen wijzigen. Dat kan financieel nadelig voor u zijn. Bijvoorbeeld omdat uw eigendom minder waard wordt door:

  • verminderd woonplezier
  • vermindering van privacy
  • beperking van vrij uitzicht
  • schaduwwerking door nabije bebouwing

Beschrijving

Bij planschade kunt u recht hebben op een tegemoetkoming in uw schade. U krijgt geen volledige vergoeding.

Voorwaarden

Voor toekenning van planschade gelden voorwaarden, zoals:

  • U heeft schade geleden aan uw eigendom (u bent eigenaar, geen huurder).
  • Er is schade door planologische beslissingen (bijv. bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen).
  • Op het moment van de aankoop van uw eigendom wist u nog niet van de schadeoorzaak.
  • U vraagt de vergoeding aan binnen 5 jaar nadat het ruimtelijk besluit definitief van kracht is geworden.
  • De schade is niet al op een andere manier vergoed (bijvoorbeeld bij aankoop of onteigening).
  • We vergoeden niet elk schadebedrag. Uitgangspunt is dat een gedeelte van de schade tot het eigen risico (het normaal maatschappelijk risico) hoort. Dat deel blijft dus voor uw rekening.

Wat is normaal maatschappelijk risico?

Hiervoor bevat de Wet ruimtelijke ordening (Wro) een vast percentage. Dat is minimaal 2% van de waarde van de onroerende zaak of van het inkomen. Als de schade minder is dan die 2% is er geen vergoeding. Rechters hanteren soms ook hogere percentages (tot maximaal 5%).

Aanvraag

U vraagt de vergoeding van planschade aan bij de gemeente. Een formulier daarvoor kunt u aanvragen. Dat kan bij het team Ruimte en Projecten via ruimtelijkeordening@ijsselstein.nl. U kunt ook bellen met de gemeente via telefoonnummer 14 030.