Cultuur

IJsselstein bruist van de activiteiten. Ontmoet elkaar in het theater, museum of bij een evenement. Ontdek onze prachtige vestingstad boordevol monumenten, eigentijdse kunsten en moderne architectuur.

Beschrijving

De IJsselsteinse samenleving wordt gevormd en verrijkt door kunst en cultuur. Het draagt bij aan de identiteit van onze stad. Een identiteit waar we onszelf in herkennen en waar we trots op zijn. Bekijk het kunst- en cultuuraanbod en de agenda op de website van InIJsselstein.

Cultuurnota 2021-2029

Kunst en Cultuur geven inwoners de mogelijkheid om verhalen te delen, anderen te ontmoeten en hun creatieve talenten te ontwikkelen. IJsselstein heeft de beleidsnotitie Kunst en Cultuur tot en met 2029 jaar opgesteld.

Het beleid biedt álle IJsselsteiners kansen om deel te nemen aan kunst en cultuur of dit te beleven; talentontwikkeling staat de komende jaren los van leeftijd. Je bent nooit te oud om je talent te ontdekken en te ontwikkelen. En we dagen cultuurpartners uit om kennis en expertise te delen met het beste en best bereikbare aanbod voor inwoners. Niet alleen binnen het culturele veld maar ook met partners uit bijvoorbeeld het onderwijs- en welzijnsveld.

Deze cultuurnota geeft uitwerking aan de ambities van de gemeente IJsselstein op het gebied van kunst en cultuur voor de komende jaren. Deze ambities zijn opgesteld samen met inwoners, culturele partners, raadsleden en de gemeente. Daarnaast zijn ambities ingegeven vanuit de landelijke trendrapportages van het ministerie OCW (Raad van Cultuur). In de uitwerking spitsen we ons toe op:

  1. Kunst en cultuur inclusief
  2. Talentontwikkeling
  3. De kracht van samen

Deze ambities zijn vertaald in beleidsdoelstellingen en het uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur 2022.

Beleidsnota kunst en cultuur 2021-2029

Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur 2022-2025

Op 25 januari 2022 stemde het college in met het Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur voor de periode 2022-2025 (pdf, 2,78 MB). Hierin vertalen we de beleidsambities uit de nota Kunst en Cultuur 2021 naar activiteiten die we samen met cultuurmakers kunnen realiseren. Zo werken we met elkaar aan een sterke en bloeiende sector in onze stad dat aan het culturele leven van inwoners.

Vertegenwoordigers uit het culturele veld hebben eind 2021/begin 2022 meegewerkt aan het programma waarna het college het kon vaststellen. Over dit participatietraject en de resultaten van een enquête leest u meer in het uitvoeringsprogramma.

Cultuur ambassadeurs
Wilt u bijdragen aan de uitwerking van de activiteiten, dan kan dat. We zijn op zoek naar enthousiaste cultuurmakers of inwoners die op vrijwillige basis vanuit hun kennis, vaardigheden of passie als Cultuur ambassadeur willen meebouwen, samen met de gemeente en de betrokken culturele instellingen. Laat het ons weten en stuur een mail naar info@ijsselstein.nl. Ook als u vragen heeft of meer informatie wil ontvangen.

Subsidieregeling Kunst en Cultuur 2022

Wilt u een incidentele subsidie of structurele subsidie aanvragen lees dan eerst de subsidieregeling met de voorwaarden. Klik hier voor de regeling.

Een aanvraag voor subsidie kunt u hier indienen.