Sportparken en sporthallen

In IJsselstein hebben we allerlei sporthallen, gymzalen en sportvelden. Vooral sportverenigingen en scholen maken hier gebruik van. Maar u kunt ook zelf een sportzaal huren!

Beschrijving

Online reservering

Contact

Sportbeheer van de gemeente is bereikbaar via telefoonnummer 030-6861880.

Tarieven sporthallen en sportzalen

Tarieven Sporthal IJsselhal, 't Heem en De Oever
Sporthal IJsselhal, 't Heem en De Oever Kosten 2024 Kosten 2025
Seizoensbasis per uur € 44,64 € 45,90
Seizoensbasis per daluur € 33,48 € 34,25
Incidenteel per uur € 66,95 € 68,48
Incidenteel per daluur € 50,22 € 51,37

 

Tarieven Sporthal en sportzaal Poortdijk
Halve sporthal en sportzaal Poortdijk Kosten 2024 Kosten 2025
Seizoensbasis per uur € 22,32 €  22,83
Seizoensbasis per daluur € 16,75 € 17,13
Incidenteel per uur € 33,48 € 34,25
Incidenteel per daluur € 25,12 € 25,69

 

Tarieven Sporthal De Oever
1/3 deel sporthal De Oever Kosten 2024 Kosten 2025
Seizoensbasis per uur € 14,87 € 15,21
Seizoensbasis per daluur € 11,17 € 11,42
Incidenteel per uur € 22,32 € 22,83
Incidenteel per daluur € 16,75 € 17,13

 

Tarieven Sportzaal Zenderpark
Sportzaal Zenderpark Kosten 2024 Kosten 2025
Seizoensbasis per uur € 22,32 € 22,83
Seizoensbasis per daluur € 16,75 € 17,13
Incidenteel per uur € 33,48 € 34,25
Incidenteel per daluur € 25,12 € 25,69

 

Tarieven halve zaal Zenderpark
Halve zaal Zenderpark Kosten 2024 Kosten 2025
Seizoensbasis per uur € 16,55 € 16,93
Seizoensbasis per daluur € 12,40 € 12,68
Incidenteel per uur € 24,82 € 25,36
Incidenteel per daluur € 18,61 € 19,03

 

Tarieven Gymzaal WOC
Gymzaal WOC Kosten 2024 Kosten 2025
Seizoensbasis per uur € 19,85 € 20,30
Seizoensbasis per daluur € 14,87 € 15,21
Incidenteel per uur € 29,77 € 30,45
Incidenteel per daluur € 22,32 € 22,83

 

Tarieven vergaderlokalen 1)
Vergaderlokalen 1) Kosten 2024 Kosten 2025
Instructielokaal sportzaal De Poortdijk € 28,46 € 29,11
Bestuurskamer sporthal de IJsselhal € 19,27 € 19,71

 

Prijs per dagdeel. Geen BTW

Korting 'daluren': maandag tot en met vrijdag tussen 07.30 en 17.00 uur = 25%.
Toeslag commercieel gebruik: 200% per uur cq. dagdeel.
Gebruik van de vergaderlokalen door de vaste gebruikers van de sporthallen ten behoeve van overleg/vergadering is kosteloos.

Tarieven weekend en vrijdagavond

In de weekenden en vrijdagavond verhuren wij de binnensportaccommodaties incidenteel. De reden hiervan is dat de verenigingen dan wedstrijdverplichtingen hebben en de zalen maar een beperkt aantal uren/dagen nodig hebben. Wij hanteren voor de IJsselsteinse sportverenigingen, die voor trainingen gebruik maken van onze sportaccommodaties, het seizoenstarief in het weekend.

Tarieven buitensportaccommodaties

Tarieven Sportpark IJsseloever
Sportpark IJsseloever Kosten 2024
Korfbalterrein: seizoensbasis per veld € 6.610,41
Prijs per uur voor scholen en verenigingen uit IJsselstein € 20,37
Handbalterrein: seizoensbasis per veld € 1.255,32
Prijs per uur voor scholen en verenigingen uit IJsselstein € 29,99
Hockeyterrein: seizoensbasis per veld € 6.610,41
Prijs per uur voor scholen en verenigingen uit IJsselstein € 20,37

 

Tarieven Sportpark Groenvliet
Sportpark Groenvliet Kosten 2024
Voetbalcomplex: grasveld seizoensbasis per veld € 4.013,37
Keepershoek (*) € 568,60
Kunstgrasveld seizoensbasis per veld € 6.610,41
Prijs per uur kunstgras voor scholen en verenigingen uit IJsselstein € 20,38


De prijs per uur is zonder het gebruik van kleedkamers, maar inclusief verlichting van de velden. De seizoensprijs is exclusief verlichting van de velden.

Huis- en gedragsregels

 • Aanwijzingen van het personeel dienen te allen tijde te worden opgevolgd;
 • Men behandelt elkaar met respect: gewenste en ongewenste intimiteiten en verbaal en/of lichamelijk geweld worden niet getolereerd;
 • De ingebruikgever is op geen enkele wijze aansprakelijk voor diefstal en/of schade en/of gevolgschade van persoonlijke eigendommen en eigendommen van de gebruiker;
 • Het is verboden om sportvloeren te betreden met schoenen die buiten zijn gedragen of op enige wijze sporen op deze vloeren (kunnen) achterlaten;
 • Roken is in het gehele gebouw verboden;
 • Het gebruik en in bezit hebben van soft- en harddrugs, gevaarlijke of hinderlijke stoffen of wapens zijn verboden;
 • Etenswaren en dranken mogen alleen in de horecaruimte(n) worden genuttigd;
 • Kleedkamers moeten na gebruik netjes achtergelaten worden. Dit betekent dat afval in de daarvoor bestemde bakken gedaan moet worden;
 • Opbouwen en opruimen van de benodigde materialen moet binnen de gehuurde tijd gebeuren. Houd rekening met andere gebruikers;
 • Na afloop van de huurtijd kunt u nog 30 minuten in de kleedkamers of, bij onbeheerde accommodaties, in het pand blijven. Overschrijding van deze tijdstermijn wordt in rekening gebracht;
 • Het is gebruiker niet toegestaan publiek tot de kleedkamers en of sportvloer toe te laten;
 • Dieren zijn niet toegestaan, met uitzondering van geleidehonden of hulphonden;
 • Het is niet toegestaan rijwielen en andere vervoermiddelen in de sportaccommodatie te plaatsen en/of te gebruiken, tenzij het vervoermiddelen van mindervaliden betreft;
 • Nooduitgangen moeten te allen tijde vrij worden gehouden van obstakels;
 • Er mag geen gebruik worden gemaakt van de nooduitgangen, blusmiddelen en AED’s, anders dan in geval van nood;
 • Het is niet toegestaan permanente extra lijnen e.d. op de sportvloer of op muren aan te brengen.
 • U wordt als gebruiker van de binnensportaccommodatie geacht op de hoogte te zijn van de “Algemene Voorwaarden gemeentelijke sportaccommodaties in IJsselstein” (pdf, 95 kB).

Wij willen graag een goede relatie met onze gebruikers; u kunt uw wensen of opmerkingen melden bij de beheerder: via de mail sportbeheer@ijsselstein.nl of telefonisch via 030-6861880. Zij zijn bereikbaar op doordeweekse dagen tussen 7.30-17.00 uur. Alleen voor noodgevallen zijn zij ook s’avonds tot 21.00 uur en in het weekend bereikbaar.

Wij wensen u een plezierig verblijf in deze sportaccommodatie!