Sportparken en sporthallen

In IJsselstein hebben we allerlei sporthallen, gymzalen en sportvelden. Vooral sportverenigingen en scholen maken hier gebruik van. Maar u kunt ook zelf een sportzaal huren!

Beschrijving

Online reservering

Contact

Sportbeheer van de gemeente is bereikbaar via telefoonnummer 030-6861880.

Tarieven binnensportaccommodaties 2023-2024.
Sporthal Kosten 2023 Kosten 2024

Sporthal IJsselhal, ’t Heem en De Oever

Seizoensbasis per uur € 43,34 € 44,64
Seizoensbasis per daluur € 32,50 € 33,48
Incidenteel per uur € 65,00 € 66,95
Incidenteel per daluur € 48,76 € 50,22

Halve sporthal en sportzaal Poortdijk

Seizoensbasis per uur € 21,67 € 22,32
Seizoensbasis per daluur € 16,26 € 16,75
Incidenteel per uur € 32,50 € 33,48
Incidenteel per daluur € 24,39 € 25,12

1/3 deel sporthal De Oever

Seizoensbasis per uur € 14,44 € 14,87
Seizoensbasis per daluur € 10,84 € 11,17
Incidenteel per uur € 21,67 € 22,32
Incidenteel per daluur € 16,26 € 16,75

Sportzaal Zenderpark

Seizoensbasis per uur € 21,67 € 22,32
Seizoensbasis per daluur € 16,26 € 16,75
Incidenteel per uur € 32,50 € 33,48
Incidenteel per daluur € 24,39 € 25,12

Halve zaal Zenderpark

Seizoensbasis per uur € 16,07 € 16,55
Seizoensbasis per daluur € 12,04 € 12,40
Incidenteel per uur € 24,10 € 24,82
Incidenteel per daluur € 18,07 € 18,61

Gymzaal WOC

Seizoensbasis per uur € 19,27 € 19,85
Seizoensbasis per daluur € 14,44 € 14,87
Incidenteel per uur € 28,90 € 29,77
Incidenteel per daluur € 21,67 € 22,32

Vergaderlokalen 1)

Prijs per dagdeel. Geen BTW    
Instructielokaal sportzaal De Poortdijk € 27,63 € 28,46
Bestuurskamer sporthal de IJsselhal € 18,71 € 19,27

Korting 'daluren': maandag tot en met vrijdag tussen 07.30 en 17.00 uur = 25%.
Toeslag commercieel gebruik: 200% per uur cq. dagdeel.
Gebruik van de vergaderlokalen door de vaste gebruikers van de sporthallen ten behoeve van overleg/vergadering is kosteloos.

Tarieven weekend en vrijdagavond

In de weekenden en vrijdagavond verhuren wij de binnensportaccommodaties incidenteel. De reden hiervan is dat de verenigingen dan wedstrijdverplichtingen hebben en de zalen maar een beperkt aantal uren/dagen nodig hebben. Wij hanteren voor de IJsselsteinse sportverenigingen, die voor trainingen gebruik maken van onze sportaccommodaties, het seizoenstarief in het weekend.

Tarieven buitensportaccommodaties per 1 januari 2024

Sportpark IJsseloever 2023 2024
Korfbalterrein: seizoensbasis per veld € 6.417,87 € 6.610,41
Prijs per uur voor scholen en verenigingen uit IJsselstein € 19,78 € 20,37
Handbalterrein: seizoensbasis per veld € 1.218,76 € 1.255,32
Prijs per uur voor scholen en verenigingen uit IJsselstein € 29,12 € 29,99
Hockeyterrein: seizoensbasis per veld € 6.417,87 € 6.610,41
Prijs per uur voor scholen en verenigingen uit IJsselstein € 19,78 € 20,37

 

 

Sportpark Groenvliet 2023 2024
Voetbalcomplex: grasveld seizoensbasis per veld € 3.896,48 € 4.013,37
Keepershoek (*) € 552,04 € 568,60
Kunstgrasveld seizoensbasis per veld € 6.417,87 € 6.610,41
Prijs per uur kunstgras voor scholen en verenigingen uit IJsselstein € 19,79 € 20,38

 

De prijs per uur is zonder het gebruik van kleedkamers, maar inclusief verlichting van de velden. De seizoensprijs is exclusief verlichting van de velden.

Huis- en gedragsregels

 • Aanwijzingen van het personeel dienen te allen tijde te worden opgevolgd;
 • Men behandelt elkaar met respect: gewenste en ongewenste intimiteiten en verbaal en/of lichamelijk geweld worden niet getolereerd;
 • De gemeente is op geen enkele wijze aansprakelijk voor diefstal en/of schade en/of gevolgschade van persoonlijke eigendommen en eigendommen van de gebruiker;
 • Het is verboden om sportvloeren te betreden met schoenen die buiten zijn gedragen of op enige wijze sporen op deze vloeren (kunnen) achterlaten;
 • Roken is in het gehele gebouw verboden;
 • Het gebruik en in bezit hebben van soft- en harddrugs, gevaarlijke of hinderlijke stoffen of wapens zijn verboden;
 • Etenswaren en dranken mogen alleen in de horecaruimte(n) worden genuttigd;
 • Kleedkamers moeten na gebruik netjes achtergelaten worden. Dit betekent dat afval in de daarvoor bestemde bakken gedaan moet worden;
 • Opbouwen en opruimen van de benodigde materialen moet binnen de gehuurde tijd gebeuren. Houd rekening met andere gebruikers;
 • Na afloop van de huurtijd kunt u nog 30 minuten in de kleedkamers of, bij onbeheerde accommodaties, in het pand blijven. Overschrijding van deze tijdstermijn wordt in rekening gebracht;
 • Het is gebruiker niet toegestaan publiek tot de kleedkamers en of sportvloer toe te laten;
 • Dieren zijn niet toegestaan, met uitzondering van geleidehonden of hulphonden;
 • Het is niet toegestaan rijwielen en andere vervoermiddelen in de sportaccommodatie te plaatsen en/of te gebruiken, tenzij het vervoermiddelen van mindervaliden betreft;
 • Nooduitgangen moeten te allen tijde vrij worden gehouden van obstakels;
 • Er mag geen gebruik worden gemaakt van de nooduitgangen, blusmiddelen en AED’s, anders dan in geval van nood;
 • Het is niet toegestaan om symbolen, extra lijnen e.d. op de sportvloer of op muren aan te brengen.
 • U wordt als gebruiker van de binnensportaccommodatie geacht op de hoogte te zijn van de “Algemene Gebruiksvoorwaarden gemeentelijke sportaccommodaties in IJsselstein” (pdf, 89 kB).