Natuurvriendelijk verduurzamen

Om minder energie te hoeven gebruiken in woningen en gebouwen, is het belangrijk dat we deze isoleren. Bij het isoleren van woningen en gebouwen moeten we wel rekening houden met beschermde diersoorten.

Beschrijving

Wist u dat er in bijna iedere woning één of meer beschermde diersoorten kunnen zitten? Denk aan de huismus, gierzwaluw of vleermuis. Als we isoleren of andere (ver-)bouwwerkzaamheden uitvoeren, bestaat de kans dat we de verblijfplaatsen van deze dieren kapot maken. Of in het ergste geval, dat de dieren dood gaan. Het is daarom heel belangrijk dat verduurzamen en verbouwen op een natuurvriendelijke manier gebeurt.

Wat?

Letten op deze beschermde diersoorten bij verduurzamen en verbouwen is goed, maar ook verplicht volgens de wet- en regelgeving. Daarom is gemeente IJsselstein bezig met het maken van een soortenmanagementplan voor de bebouwde kom van IJsselstein. Dit plan geeft aan hoe we deze diersoorten beschermen bij de sloop, (ver-)bouw en isolatie van woningen en gebouwen.  

  • Voor veel aanpassingen aan een woning of gebouw zijn nu eerst ecologisch onderzoek en een vergunning nodig. Dat kost inwoners moeite, tijd en geld.
  • Daarom laat gemeente IJsselstein een uitgebreid natuuronderzoek uitvoeren voor de bebouwde kom van IJsselstein. Met de resultaten uit het onderzoek wordt het soortenmanagementplan (SMP) gemaakt. Hiermee vraagt de gemeente een gebiedsgerichte omgevingsvergunning SMP aan voor de bebouwde kom van IJsselstein.
  • Het maken van een SMP duurt minimaal een jaar. Daarom heeft de gemeente een tijdelijke omgevingsvergunning (pre-SMP) aangevraagd en ontvangen. Deze vergunning geldt vanaf 1 augustus 2024 voor particuliere, grondgebonden woningen in de bebouwde kom van gemeente IJsselstein voor het isoleren van daken en spouwmurenen het plaatsen van zonnepanelen. En biedt bescherming voor de huismus, gierzwaluw en verschillende vleermuissoorten.
  • Van deze tijdelijke omgevingsvergunning pre-SMP kunnen inwoners in de bebouwde kom van de gemeente met een grondgebonden woning gebruik maken voor het isoleren van daken en spouwmuren. Eén van de voorwaarden is dat woningeigenaren en isolatiebedrijven natuurvriendelijk isoleren. Dit betekent onder andere dat er rekening gehouden wordt met de winterrust, voortplantings- of broedperiode van de betreffende diersoorten. Daarnaast dat de woning ‘natuurvrij’ wordt gemaakt. Dat betekent dat diersoorten wel uit de woning kunnen, maar er niet meer terug in. Na de werkzaamheden wordt de toegang voor de soorten tot uw woning weer hersteld. Dit kunt u vanaf 1 augustus laten uitvoeren.
  • Om een pre-SMP vergunning te krijgen, moet de gemeente een aantal dingen regelen. Zoals het plaatsen van speciale kasten voor vleermuizen op meerdere plekken in de gemeente. Hierin moet een kraamkolonie (een groep van vleermuizen) kunnen wonen.

Waarom?

De huismus, gierzwaluw en vleermuis zijn kwetsbare diersoorten die we moeten beschermen. Deze diersoorten hebben we in dorpen en steden hard nodig. Zo ook in gemeente IJsselstein. Door deze diersoorten te beschermen, blijft de natuur in evenwicht. Hier leest u daar meer over. Daarnaast hebben we minder kans op plagen, zoals muggenplagen. Wist u bijvoorbeeld dat een vleermuis in één nacht zo’n 1000 muggen eet?
Door het SMP ontvangt gemeente IJsselstein een vergunning voor de bebouwde kom van IJsselstein. Voor het natuurvriendelijk verbouwen of verduurzamen kunnen inwoners hiervan gebruikmaken. Dit scheelt tijd en kosten, omdat inwoners nu zelf geen aanvraag voor een onderzoek hoeven te doen.

Hoe?

Een ecologisch bureau startte dit voorjaar met het natuuronderzoek. Aan het eind van 2024 is dit af. Het doel van het onderzoek is om groepen van huismussen, gierzwaluwen en vleermuizen, en hun verblijven in kaart te brengen. Het bureau bekijkt de resultaten van het veldonderzoek en verwerkt deze in het SMP.

Hoe gaat het verder?

  • Vanaf dit voorjaar tot en met het eind van 2024 kunt u veldonderzoekers in de gemeente tegenkomen.
  • Zomer 2024: de gemeente ontvangt een tijdelijke omgevingsvergunning (pre-SMP) voor grondgebonden woningen in de bebouwde kom.
  • Zomer 2024: De kraamvoorzieningen voor vleermuizen worden zo mogelijk ingebouwd of er worden vleermuiskraamkasten opgehangen. Deze worden verspreid over de gemeente opgehangen binnen de bebouwde kom van IJsselstein.
  • Q2 of Q3 2025: De gemeente ontvangt een gebiedsgerichte omgevingsvergunning SMP voor de bebouwde kom van gemeente IJsselstein.

Kraamvoorzieningen voor vleermuizen

Wat zijn kraamvoorzieningen? Vleermuizen hebben verschillende verblijfplaatsen met allemaal andere functies. Wanneer vrouwtjes jongen krijgen, verblijven ze in een grotere groep op één plek. Bijvoorbeeld in een spouwmuur. Dit heet een kraamverblijfplaats. Ze hebben hiervoor meestal meerdere verblijfplaatsen die dicht bij elkaar liggen. Zo kunnen ze met hun jongen snel en vaak verhuizen. Om zo de beste plaats te kiezen voor dat moment. Om extra verblijfplaatsen aan te bieden kunnen we speciale kraamkasten laten inbouwen of ophangen. 

Voor de omgevingsvergunning pre-SMP is het verplicht om kraamvoorzieningen aan te brengen. De kraamvoorzieningen moeten op verschillende plekken binnen de bebouwde kom van de gemeente komen. We zijn bezig met het vinden van geschikte plekken voor kraamvoorzieningen bij gemeentelijke gebouwen en ook bij gebouwen van Cazas.