Duurzaamheid

In Nederland merken we steeds meer de gevolgen van klimaatverandering, zoals lange periodes van droogte en hevige regenbuien. Om verdere klimaatverandering te voorkomen en de gevolgen ervan te verminderen, moeten we minder broeikasgassen uitstoten, zoals CO2. Hierover zijn afspraken gemaakt in nationale- en internationale klimaatakkoorden. Gemeenten spelen hierin een belangrijke rol.

Beschrijving

In IJsselstein werken we ook aan het verminderen van de uitstoot van CO2, zodat we in 2050 klimaatneutraal kunnen zijn. Dit betekent dat we dan geen bijdrage meer leveren aan klimaatverandering. Zo zorgen we voor een gezonde, toekomstbestendige gemeente.

Belangrijke thema's

Om dit te bereiken werken we samen met inwoners aan verschillende onderwerpen, zoals energiebesparing, het verminderen van energie-armoede en het aardgasvrij maken van IJsselstein in 2050. Ook willen we duurzame energie opwekken, duurzame mobiliteit bevorderen en ons aanpassen aan klimaatverandering (= klimaatadaptatie).

Inwonersinitiatieven

Als inwoner kunt u ook bijdragen aan een duurzamere samenleving, bijvoorbeeld door energie te besparen. In IJsselstein zijn er ook inwonersinitiatieven die zich samen inzetten voor een duurzame gemeente, zoals Achterveld Actief en Klimaatnatuurlijk IJsselstein.

Bijdrage gemeente

Als gemeentelijke organisatie werken wij ook aan verduurzaming. Zo hebben we enkele jaren geleden een groot deel van de openbare verlichting vervangen door ledverlichting, wat niet alleen goedkoper is maar ook beter voor het klimaat. We werken ook aan een plan om onze gebouwen te verduurzamen en klaar te maken voor de toekomst.