Geluid

Wij maken elke 5 jaar een geluidsbelastingkaart. Op deze kaart kunt u het geluidsniveau veroorzaakt door verkeer op uw woning bekijken. Met deze informatie hebben wij ook een inschatting gemaakt van woningen met geluidsoverlast en slaapverstoring.

Beschrijving

Digitale geluidsbelastingkaart

De geluidsbelastingkaart 2021 is op 03 oktober 2023 opnieuw vastgesteld door het college. De kaart kunt u bekijken via de interactieve website www.odru.nl/geluidskaart. Zoek op IJsselstein en kies de gewenste kaartlagen, zie afbeelding met uitleg (pdf, 154 kB). U navigeert door deze kaart door uw muis te verplaatsen, in- en uit te zoomen en te zoeken op adresniveau, zie afbeelding met uitleg (pdf, 193 kB). U kunt ook de PDF-kaarten rechts bekijken. Wilt u inzoomen op uw eigen adres? Dan adviseren wij u de digitale kaart te gebruiken.

Actieplan

Met hulp van de geluidskaart maakt de gemeente een actieplan voor de aanpak geluid. Hierin staat wat het doet om ernstige geluidsoverlast en slaapverstoring in de stad kleiner te maken. Op dit moment geldt het Actieplan Geluid IJsselstein 2018-2023. Met hulp van de geluidskaart 2021 maakt het college in 2024 een nieuw actieplan.