Onderhoud openbaar groen

IJsselstein is een stad met een groen karakter. Hier hechten we grote waarde aan en we willen dit ook graag behouden.

Beschrijving

Onze stad telt zo’n 16.000 bomen. Een deel bestaat uit een unieke collectie van ongeveer 2.200 fruitbomen van 850 rassen. Verder vinden we in de buitenruimte 1,3 miljoen m² gras en vele hagen, heesters en bloemenweides. De gemeente beheert het groen volgens een door de raad vastgestelde beeldkwaliteit C (er zijn 5 niveaus, waarbij A+ het beste is en D het laagste).

Vanaf 2023 zorgen we zelf weer voor het onderhoud van het openbare groen. Dus niet meer de RMN. We zijn bezig met het inhalen van achterstallig onderhoud, maar dat zal nog wat tijd kosten. Bovendien werken we aan een nieuw plan voor het beheer van de openbare ruimte.

Wet Natuurbescherming

Bij kap van bomen en snoeien van hagen, heggen, bomen en het maaien van bermen respecteren we de regels vastgelegd in de Wet Natuurbescherming. Voordat de maaiwerkzaamheden starten controleert een ecoloog het groen op de aanwezigheid van beschermde planten, dieren en nesten. Als er beschermde soorten worden aangetroffen wordt deze plek afgezet met linten of pionnen zodat er omheen gewerkt kan worden en beschadiging en/of verstoring voorkomen kan worden.

Werkzaamheden groen 2023

 • Onkruid beplanting start in augustus, afgerond in november.
 • Snoeien rand beplantingsvak start in augustus, afgerond in september.
 • Snoeien plantsoen start in oktober, afgerond in december.
 • Bladruimen start in oktober, afgerond in december.
 • Zwerfvuil in plantsoenen start in augustus, afgerond in december.
 • Scheren hagen start in september, afgerond in oktober.
 • Gazon maaien start in augustus, afgerond in oktober.
 • Bermen maaien randen 5x in september.
 • Bermen maaien randen 5x in oktober.
 • Bermen maaien ecologisch in september.
 • Bermen functioneel regulier 2x in september.
 • Bermen functioneel regulier 3x start in augustus, afgerond in oktober.
 • Struiken planten start in oktober, afgerond in december.
 • Waterwerkzaamheden in oktober.

Werkzaamheden bomen 2023

 • Snoeien bomen gebied B start in augustus, afgerond in december.
 • Snoeien bomen overig start in augustus, afgerond in oktober.
 • Bomen verwijderen in december.
 • Elzenknotten afzetten in december.
 • Aanplant nieuwe bomen start in november, afgerond in december.
 • BVC-inspectie gebied C start in oktober, afgerond in december.

Bomengebied IJsselstein, opgedeeld in A,B,C