Aanvraag rioolaansluiting

Wilt u zich aansluiten op het rioolstelsel, dan moet u een aanvraag doen bij de gemeente.

Beschrijving

  • De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud van het rioolstelsel tot aan de grens van uw perceel. Dit omvat het aanleggen, onderhouden, ontstoppen en vervangen van het rioolstelsel.
  • Bovendien zorgt de gemeente voor de aansluiting van uw huis, bedrijf of gebouw op het hoofdriool.
  • Vraag uw aansluiting minstens acht (8) weken van tevoren aan. Houd er rekening mee dat u leges moet betalen voor de vergunning. U moet ook de kosten betalen voor de aanleg van uw rioolaansluiting (van huis tot hoofdrioolstelsel), zoals de kosten van de aannemer en de materialen.

Tijdelijk gebruik

Als u tijdelijk het riool wilt gebruiken, bijvoorbeeld voor evenementen of tijdens renovaties van woonwijken, moet u hiervoor een aanvraag indienen. Wij kunnen u helpen met het aansluiten of u aanwijzingen geven hoe u dit moet doen.