Speelplekken

Buitenspelen is leuk en gezond. De gemeente zorgt voor fijne en veilige speelplekken bij u in de buurt. Wij onderhouden deze plekken en knappen ze op wanneer dat nodig is.

Beschrijving

Speelruimtebeleidsplan: vooral investeren in de grotere speelplekken

In 2020 is het Speelruimtebeleidsplan vastgesteld door de gemeenteraad. In dit plan staan 4 scenario's (mogelijkheden) voor de inrichting van de speelruimte. Deze scenario's zijn met een vragenlijst voorgelegd aan de inwoners van IJsselstein. Op basis hiervan koos de raad voor scenario 4: overal een goede buurtplek.

Hiermee willen we bereiken dat er in elke buurt ten minste 1 goede speelplek is met een gevarieerd aanbod. Zo kunnen alle kinderen een goede speelplek bereiken zonder grote barrières, zoals een drukke weg, tegen te komen. Het gekozen scenario betekent ook dat bij een aantal kleinere speelplekken de speeltoestellen verdwijnen. Deze kleinere speelplekken richten we dan zoveel mogelijk in als bespeelbare openbare ruimte. Denk hierbij aan een grasveldje met een heuveltje, stapstammen of zwerfkeien. Of een pleintje met knikkertegels.

Klacht of melding speeltoestellen

Is er iets mis met een speeltoestel? Geef het aan ons door.