Starterslening

Woont u in IJsselstein en koopt u uw eerste woning? De gemeente IJsselstein wil koopstarters graag helpen bij de aankoop van een woning.

Beschrijving

Door prijsstijgingen op de woningmarkt kunnen veel starters niet of nauwelijks meer een koopwoning betalen. De starterslening is een verantwoorde manier om starters aan hun eerste koopwoning te helpen. Soms zit er een gat tussen de maximale lening volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) en het aankoopbedrag. Met een starterslening kunt u dat gat dichten.

De gemeente biedt de lening aan als aanvulling op de eerste hypotheek van de koopstarter. Een starterslening beweegt mee met de inkomensontwikkeling van de koper. De eerste drie jaar is de lening renteloos en aflossingsvrij. In de loop van de tijd groeit het inkomen naar verwachting dusdanig dat de koper op enig moment de marktconforme rente en aflossing kan betalen.

Hoe werkt het

Als u een concrete koopwoning op het oog heeft, dan beschikt uw tussenpersoon (makelaar, hypotheekbemiddelaar, bank) over informatie over de starterslening. U hoort hier ook meer over de voorwaarden die de gemeente hanteert. Is dit niet het geval, dan kunt u informatie aanvragen bij de gemeente en bij de Stimuleringsfonds Volkshuisvestiging (SVn). De aanvraagprocedure bestaat uit twee stappen:

  • Stap 1: Vul de aanvraag voordracht starterslening (pdf, 48 kB) in. Geef het aanvraagformulier af op het stadhuis of stuur het op naar de gemeente. Het aanvraagformulier is ook verkrijgbaar op het stadhuis (Overtoom 1 te IJsselstein).
  • Stap 2: Wanneer u het formulier heeft ingeleverd streeft de gemeente ernaar om binnen vijf werkdagen te beslissen of u de starterslening bij het SVn mag aanvragen. Nadat de gemeente een positief besluit heeft genomen, ontvangt u een schriftelijke bevestiging. De starterslening vraagt u vervolgens aan op de website van de Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn).

Over de starterslening

De starterslening heeft een looptijd van 30 jaar. De eerste 3 jaar betaalt u geen rente of aflossing. U kunt na de eerste 3 jaar een inkomenstoets laten uitvoeren. De uitkomst daarvan kan zijn dat u voor een nieuwe periode van 3 jaar geen rente of gedeeltelijke rente hoeft te betalen. Deze inkomenstoets wordt herhaald in het 6e, 10e en 15e jaar van de looptijd van de lening. Kortom: u gaat pas aflossen als uw inkomen het toelaat én wanneer u de woning verkoopt. U leent het bedrag van de gemeente via de SVn. Zij verzorgen de afhandeling en de administratie van de lening.

U kunt de starterslening aanvragen als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U (en uw partner) bent nooit eerder eigenaar van een koopwoning geweest;
  • U bent een in de gemeente IJsselstein woonachtig verblijfsgerechtigd persoon: op het moment van de aanvraag bewoont u minimaal een jaar zelfstandig een huurwoning of wooneenheid of u bent minimaal één jaar inwonend in IJsselstein;
  • U bent een uitwonend studerend/schoolgaand kind van in IJsselstein woonachtig verblijfsgerechtigde personen. U wilt binnen één jaar na afronding van de studie of school opnieuw in IJsselstein gaan wonen. Voordat de studie of school startte heeft u minimaal drie jaar achter elkaar in IJsselstein gewoond;
  • U heeft een leeftijd van 18 tot 35 jaar. Dit leeftijdscriterium geldt niet als u huurder van een sociale huurwoning bent en uw eigen woning koopt;
  • Daarnaast mogen de verwervingskosten van de woning niet hoger zijn dan de geldende NHG-grens. Dit bedrag kan jaarlijks verschillen. Als je energiebesparende maatregelen meefinanciert is de grens hoger. Op de website van de NHG leest u meer hierover.

Meer weten

Voor meer informatie over de starterslening kunt u de volgende links raadplegen: