Leerlingenvervoer

De gemeente IJsselstein vindt het belangrijk dat alle kinderen uit IJsselstein naar school gaan en de school goed kunnen bereiken. Soms kunt u een vergoeding aanvragen voor een deel van de vervoerskosten.

Beschrijving

Als de school verder dan zes kilometer van uw huis staat, kunt u voor een deel van de vervoerskosten een vergoeding aanvragen. Leerlingenvervoer wordt uitgevoerd door Noot. Als u hiervoor in aanmerking komt, geeft de gemeente uw gegevens aan deze organisatie door. U ontvangt van Noot een informatiepakket met uitleg. Als u geen informatiepakket heeft ontvangen, kunt u contact opnemen met Noot.

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten van het leerlingenvervoer, wanneer uw kind een van de volgende schoolsoorten bezoekt:

  • School voor speciaal basisonderwijs en voorgezet speciaal onderwijs, als bedoeld in de Wet op de Expertise Centra;
  • Speciale school voor basisonderwijs (regulier basisonderwijs van de verlangde godsdienstige of levensbeschouwelijke richting);
  • Regulier basis- en voortgezet onderwijs voor gehandicapte kinderen.

Bezoekt uw kind, jonger dan 12 jaar, niet een van deze schoolsoorten, maar u maakt om een andere reden te hoge kosten voor het schoolvervoer van uw kind? Neem dan contact op met de gemeente. Voor uw kind van 12 jaar of ouder, dat een van de genoemde schoolsoorten niet bezoekt, kunt u misschien een beroep doen op de Wet Tegemoetkoming Onderwijsbijdrage via de DUO- IB-Groep te Groningen.

Hoe werkt het

Vul één van de onderstaande aanvraagformulieren in en stuur het formulier naar de gemeente IJsselstein; afdeling Klantcontactcentrum, Postbus 26, 3400 AA IJsselstein of via het contactformulier.

Meer weten

Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk dat kinderen bij de buitenschoolse opvang (BSO) in plaats van op het huisadres worden afgezet. Het is niet de bedoeling dat kinderen worden afgezet bij buren, familie of vrienden. Neem hierover contact op met de gemeente.

Van Noot is bereikbaar via telefoonnummer 031 862 35 00 of stuur een e-mail naar groepsvervoer@noot.nl.