Leerlingenvervoer

We vinden het belangrijk dat alle kinderen uit IJsselstein naar school gaan. En dat ze bij hun school kunnen komen. Soms is het mogelijk om een vergoeding aan te vragen voor een deel van de kosten van het vervoer. Er zijn verschillende soorten vergoedingen. Denk aan een fietsvergoeding, kilometervergoeding, OV- of taxivervoer (= groepsvervoer).

  • Bijvoorbeeld als de school zich op een afstand van meer dan 6 kilometer van uw huis bevindt.

Het groepsvervoer wordt verzorgd door Noot.

Beschrijving

Voorwaarden

Als uw kind een van de volgende scholen bezoekt, komt u mogelijk in aanmerking voor een vergoeding van (een deel van) de kosten voor leerlingenvervoer.

  • Speciaal basisonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs, volgens de Wet op Expertise Centra.
  • Speciale school voor basisonderwijs (van de verlangde godsdienstige of levensbeschouwelijke richting).
  • Regulier basis- en voortgezet onderwijs voor kinderen met een beperking.

Als uw kind jonger is dan 12 jaar en geen van deze schoolsoorten bezoekt, maar u maakt toch hoge kosten voor het vervoer van uw kind, neem contact op met de gemeente (afdeling Jeugdzorg). Is uw kind ouder dan 12 jaar, dan kunt u mogelijk een beroep doen op de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage via de DUO-IB-Groep in Groningen.

Hoe werkt het?

Heeft u vorig schooljaar gebruikgemaakt van het leerlingenvervoer en verandert er het komende schooljaar niets, maak dan gebruik van de verkorte aanvraag.

Het formulier staat vanaf ongeveer half mei online.

Meer weten

U kunt meer informatie vinden in de 'Verordening leerlingenvervoer IJsselstein 2018' en de 'Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente IJsselstein 2018'.

Wilt u contact opnemen met Noot, bel 031 862 35 00 of stuur een mail naar groepsvervoer@noot.nl.