Bedrijfsafval

Bedrijven en instellingen zijn zelf verantwoordelijk voor het scheiden en afvoeren van hun bedrijfsafval.

Beschrijving

Snel navigeren:

Verplicht afval scheiden

Als ondernemer bent u verplicht om het afval van uw bedrijf of instelling te scheiden. Lees meer over afval buitenshuis scheiden en recyclen. Heeft u een vergunning van de gemeente of provincie, dan staat daar meestal in vermeld welke afvalstoffen u moet scheiden. Heeft u géén vergunning, dan gelden de regels uit het Activiteitenbesluit Milieubeheer.

Op de website Ondernemersplein vindt u meer informatie over welk afval u moet scheiden. En hoe.

Afval inleveren

U sluit een contract af met een erkende, particuliere inzamelaar. Zij halen uw afval op. Maak gebruik van de VIHB-lijst voor erkende inzamelaars. Zij vervoeren de bedrijfsafvalstoffen naar erkende verwerkers.

Bedrijfsafval kan niet worden ingeleverd bij de recyclingstations van Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN). Komt u met een bedrijfsbusje, dan moet u kunnen aantonen dat het alleen om huishoudelijk afval gaat.

Afvalstoffenregistratie

Geeft u afvalstoffen af aan een erkende inzamelaar, dan moet u dit registreren. Dit gaat via een afvalstoffenregistratie.

Geen afvalcontainers in de openbare ruimte

U plaatst afvalcontainers op uw eigen terrein. Het plaatsen van (rol)containers in de openbare ruimte is zonder schriftelijke toestemming (ontheffing) niet toegestaan. Dat staat in de Algemene plaatselijke verordening (artikel 2:10).

Bent u ondernemer in de binnenstad, dan kunt u uw bedrijfsafval ook aanbieden in de ondergrondse bedrijfsafvalcontainer op de Vingerhoekhof (Renewi).