Duurzame mobiliteit

VIHIJ start samen met de gemeente én Goedopweg het project 'Duurzame Mobiliteit IJsselstein'. Doel is om de bereikbaarheid van IJsselstein met duurzaam vervoer te verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan vervoer vanaf een bushalte, fietsroutes verbeteren en kennisuitwisseling over reiskostenvergoedingen en voorzieningen bij bedrijven. We doen onderzoek naar de reisbewegingen van en naar IJsselstein, gevolgd door onderzoek naar de haalbaarheid van verbetermogelijkheden.

Beschrijving

Wat bieden we u?

Alle werkgevers in IJsselstein hebben gratis toegang tot de mobiliteitsscan. Hiermee worden reisbewegingen van medewerkers in kaart gebracht. Waar liggen kansen? Goedopweg helpt u bij vragen en geeft advies over passende maatregelen en activiteiten.

Door de uitkomsten van de scans te bundelen, krijgen we inzicht in de vervoersbewegingen per bedrijventerrein en van heel IJsselstein. De scans laten ook zien hoeveel mensen met de trein of bus reizen en of aanvullend vervoer gewenst is. Uw bijdrage is dus zeer waardevol.

Contact

Wilt u zich aanmelden voor de mobiliteitsscan of heeft u vragen? Neem contact op met Goedopweg.
Contactpersoon: Tobias van den Briel
Telefoonnummer: 06 28 31 26 89
E-mailadres: tobias@goedopweg.nl