Toelichting aanvraagformulier subsidie voorschoolse educatie en/of peuteropvang

Het aanvraagformulier bestaat uit 4 tabbladen.

Tabblad 1

'Totaaloverzicht' is een samenvatting van de totale subsidieaanvraag. Vul hier de organisatiegegevens in.

Tabblad 2

In 'Invoer subsidie 2024' vult u het aantal kinderen in de verschillende categorieën in. Belangrijk is om het aantal kinderen te baseren op een representatieve peilweek. De subsidie wordt berekend alsof deze kinderen er het hele jaar zouden zijn. Rechts bovenin kunt u het percentage voorlopige subsidie nog aanpassen. Wanneer deze op 100% staat, wordt het totale bedrag (in termijnen) als voorschot uitgekeerd. Om te voorkomen dat er achteraf teveel terugbetaald moet worden, kan men ervoor kiezen om een lager percentage van het totaalbedrag als voorschot uit te laten keren. Denk aan 85% of 90%. Als de uren in het tabblad 'Calculaties subsidie 2024' nog op de maximale uren staan, adviseren wij altijd om dit percentage iets te verlagen. Niet alle kinderen zullen het volledige aanbod afnemen.

Tabblad 3

In 'Invoer subsidie HBO-eis' vult u het (geschatte) aantal doelgroep peuters per locatie op 1 januari van het betreffende subsidiejaar in. Ook in dit tabblad kan het percentage voorlopige subsidie (rechtsboven in het formulier) worden aangepast.

Tabblad 4

'Calculaties subsidie 2024' is gevuld op basis van de gemeentelijke uitgangspunten, zoals het normtarief, de opslag per uur, het aantal uren per week en het aantal weken. De gemiddelde ouderbijdrage is gebaseerd op het modaal jaarinkomen. U kunt eventueel de uren per week naar beneden bijstellen, indien er gemiddeld minder uren worden afgenomen. Dit is niet nodig wanneer het percentage voorlopige subsidie op tabblad 2 al is verlaagd.