Subsidie voorschoolse educatie / peuteropvang

Subsidie voor het aanbieden van voorschoolse educatie en peuteropvang aan peuters tussen de 2,5 en 4 jaar oud.

Beschrijving

Subsidie voor voorschoolse educatie is bedoeld voor extra leerhulp aan kinderen die het risico lopen later niet goed mee te komen op de basisschool. Subsidie voor peuteropvang loopt via de peuteropvang-organisatie. Het is subsidie voor kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar, waarvan de ouder(s) geen aanspraak kunnen maken op kinderopvangtoeslag.

In september/oktober 2024 kunnen kinderopvangorganisaties weer subsidie aanvragen voor 2025.

Voorwaarden

  • Uw organisatie is ingeschreven in het Landelijke Register Kinderopvang (LRK).
  • Alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen.
  • Lees de andere voorwaarden in de subsidieverordening.

Vaststellen

Organisaties die € 7.500 of meer aan subsidie hebben ontvangen, moeten een vaststelling aanvragen van hun subsidie.

Bekijk meer informatie en het online formulier.

Meer weten

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Bekijk dan de algemene informatie over subsidies voor bijvoorbeeld de subsidieverordening en andere voorwaarden en regels. Of neem contact met ons op via telefoonnummer 14 030 of het contactformulier.