College

Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur van de gemeente.

 • Burgemeester Patrick van Domburg

  De burgemeester wordt benoemd bij Koninklijk Besluit voor de tijd van zes jaar. Burgemeester mr. P.J.M. van Domburg is per 17 september 2015 benoemd tot burgemeester van IJsselstein. In september 2021 is hij herbenoemd voor een periode van zes jaar.

 • Wethouder Peter Bekker

  De wethouders van de gemeente worden benoemd door de gemeenteraad. Wethouder P.J. Bekker is eerste locoburgemeester.

 • Wethouder Eveline Schell

  De wethouders van de gemeente worden benoemd door de gemeenteraad. Wethouder E.J.M. Schell is tweede locoburgemeester.

 • Wethouder Edwin Tas

  De wethouders van de gemeente worden benoemd door de gemeenteraad. Wethouder E. Tas is derde locoburgemeester.

 • Wethouder Mark Foekema

  De wethouders van de gemeente worden benoemd door de gemeenteraad. Wethouder M.B. Foekema is vierde locoburgemeester.

 • Gemeentesecretaris Wilma van de Werken

  De gemeentesecretaris/algemeen directeur is de eerste adviseur van het college van B&W en directeur van de ambtelijke organisatie.