College

Het college is het dagelijks bestuur van de gemeente. De burgemeester en de wethouders vormen samen het college.

Beschrijving

Wethouders worden benoemd door de raad. Er zijn op dit moment 4 wethouders.

De leden van het college hebben onderling de taken verdeeld. Die verschillende taken noemen we portefeuilles.

De burgemeester is voorzitter van het college. De secretaris is de adviseur en ondersteuner van het college en de burgemeester.

Een wethouder kan de burgemeester vervangen bij ziekte of afwezigheid. Een wethouder die dat doet noemen we loco-burgemeester. Het college wijst die aan.