Besluitenlijst B&W-vergadering IJsselstein 18 juni 2024

Besluiten

Openbare besluitenlijst 11 juni 2024

Zaaknummer: 148324

Het college besluit de openbare besluitenlijst van de B&W-vergadering IJsselstein d.d. dinsdag 11 juni 2024 vast te stellen.

Jaarverantwoording kinderopvang 2023

Zaaknummer: 173796

Het college besluit:

  1. De Jaarverantwoording kinderopvang vast te stellen.
  2. De raad schriftelijk te informeren over de Jaarverantwoording kinderopvang 2023.

Het college stelt de Jaarverantwoording kinderopvang 2023 vast. Hiermee legt het college verantwoording af over de uitvoering. De gemeente voldoet aan de gestelde eisen.

Meicirculaire 2024

Zaaknummer: 186664

Het college besluit de raad schriftelijk te informeren over de uitwerking van de meicirculaire 2024 van het gemeentefonds.

Het college stelt de raad op de hoogte van de wijzigingen in de Algemene Uitkering, die de gemeente jaarlijks van het rijk ontvangt via de Meicirculaire. De bijstellingen worden verwerkt in de begroting.

Samenvoeging basisscholen De Brug en De Pijler

Zaaknummer: 181341

Het college besluit het college van bestuur van de Stichting Fluenta een positief advies te geven over de samenvoeging van de basisscholen De Brug en De Pijler.

Op verzoek van het bestuur van Stichting Fluenta besluit het college positief advies te geven over de voorgenomen samenvoeging van de christelijke basisscholen De Brug en De Pijler per 1 augustus 2024.

Representatieve activiteiten college

Datum en tijd Activiteit Locatie Wie
20 juni, 15.30 Cultuurcafé Bibliotheek Wethouder Foekema
30 juni, 11.00 Opening sportfair Podium Wethouder Tas
3 juli, 17.30 VIHIJ: Lopikerwaard zomerfeest Papekopperstraatweg 2 Burgemeester Van Domburg, wethouders Schell en Bekker
5 juli, 15.30 Haringparty Energieweg Wethouder Foekema
24 juli, 10.00 Zomerfestijn: kopje koffie met de burgemeester Gemeentehuis Burgemeester Van Domburg
2 sept, 18.00 Startschot zwemvierdaagse (IJsselsteinse zwem- en poloclub + Reddingsbrigade IJsselstein) De Hooghe Waerd Wethouder Tas
21 sept, 10.00 Wereld Alzheimer dag (hijsen vlag)   Wethouder Foekema
21 sept, 10.15 Dag van de techniek Cals college Wethouder Schell
25 sept, 10.00 Landelijke opening week tegen de eenzaamheid NBC Centre Nieuwegein Wethouder Foekema
5 nov, 14.00 Bijeenkomst Zonnebloem: veiligheid in IJsselstein Nog niet bekend Burgemeester Van Domburg
30 nov, 09.00 Uitdelen 100 fruitbomen i.s.m. de Natuur- en Milieufederatie Utrecht Podium Wethouder Bekker
14 dec, 19.00 Mevrouw Klein Sprokkelhorst Ijsselstein College van B&W