Besluitenlijst B&W-vergadering IJsselstein 24 juni 2024

Besluiten

Openbare besluitenlijst 18 juni 2024

Zaaknummer: 148324

Het college besluit de openbare besluitenlijst van de B&W-vergadering IJsselstein d.d. dinsdag 18 juni 2024 vast te stellen.

Wijziging Gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR)

Zaaknummer: 176706

Het college besluit in te stemmen met het wijzigen van de Gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR).

Met toestemming van de raad besluit het college in te stemmen met een technische wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR). De wijziging maakt een betere controle van de gemeenschappelijke regeling mogelijk.

Wijziging Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard (RHC)

Zaaknummer: 188689

Het college besluit in te stemmen met het wijzigen van de Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard (RHC).

Met toestemming van de raad besluit het college in te stemmen met een technische wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard (RHC). De wijziging maakt een betere controle van de gemeenschappelijke regeling mogelijk.

Wijziging Gemeenschappelijke regeling Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN)

Zaaknummer: 174878

Het college besluit in te stemmen met het wijzigen van de Gemeenschappelijke regeling Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN).

Met toestemming van de raad besluit het college in te stemmen met een technische wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN). De wijziging maakt een betere controle van de gemeenschappelijke regeling mogelijk.

Verbeterplan archief- en informatiebeheer 2024 gemeente IJsselstein

Zaaknummer: 168799

Het college besluit:

  1. Het verbeterplan 2024 n.a.v. de KPI rapportage 2023 vast te stellen.
  2. De raad schriftelijk te informeren over het verbeterplan voor het archief- en informatiebeheer.

Het college heeft het verbeterplan 2024 voor het archief- en informatiebeheer vastgesteld. Per brief informeert het college de raad, Provincie en het Regionaal Historisch Centrum.

Subsidievaststelling Vereniging BIZ-E 2019- 2023

Zaaknummer: 168774

Het college besluit:

  1. De subsidie over de periode 2019-2023 voor de Bedrijveninvesteringszone Eigenaren Binnenstad IJsselstein (BIZ-E) definitief vast te stellen.
  2. Te besluiten dat de BIZ-E vereniging in de periode 2024-2028 elk jaar een samenstellingsverklaring overlegt.

Het college stelt de eindafrekening van de subsidie vast, die de Vereniging Bedrijveninvesteringszone Eigenaren Binnenstad IJsselstein (BIZ-E) over de periode 2019-2023 van de gemeente heeft ontvangen. Het college besluit dat de BIZ-E in de periode 2024-2028 elk jaar een samenstellingsverklaring overlegt.

Beantwoording schriftelijke art. 35 vragen PvdA over Verkeersveiligheid Panoven

Zaaknummer: 187280

Het college besluit de schriftelijke raadsvragen van PvdA over Verkeersveiligheid Panoven te beantwoorden.

Het college beantwoordt de art 35 vragen van de PvdA over Verkeersveiligheid Panoven.

Nadere raamovereenkomst dienstverlening U-pas periode 2024-2027

Zaaknummer: 188022

Het college besluit de Nadere raamovereenkomst dienstverlening U-pas en de daarbij behorende Verwerkersovereenkomst U-pas aan te gaan met BS&F.

Samen met vier ander gemeenten in de regio heeft het college voor de komende jan opnieuw afspraken gemaakt over de voortzetting van de U-pas. Dit is een pas voor inwoners en gezinnen met een laag inkomen. De U-pas geeft korting op onder andere sportieve, recreatieve en culturele activiteiten. De gemeente stimuleert daarmee deelname aan de samenleving.

Stemadviezen Algemene ledenvergadering van de VNG op 26 juni 2024

Zaaknummer: 189942

Het college besluit:

  1. In te stemmen met de stemadviezen.
  2. Gemeentesecretaris Van de Werken te machtigen om namens het college de stemmen uit te brengen.

Het college stemt in met de stemadviezen voor de agenda van de Algemene ledenvergadering van de VNG op 26 juni 2024. Het college machtigt gemeentesecretaris Van de Werken om namens hem de stemmen uit te brengen.

Besluiten burgemeester

Nadere raamovereenkomst dienstverlening U-pas periode 2024-2027

Zaaknummer: 188022

De burgemeester verleent volmacht aan teamleider Samenleving de heer Meijer om de Nadere overeenkomst te ondertekenen.

Representatieve activiteiten college

Datum en tijd Activiteit Locatie Wie

26 juni

18.00

Eetsaam

De Weiderij

Burgemeester Van Domburg

30 juni

11.00

Opening sportfair

Podium

Wethouder Tas

3 juli

17.30

VIHIJ: Lopikerwaard zomerfeest

Papekopperstraatweg 2

Burgemeester Van Domburg, wethouders Schell en Bekker

5 juli

15.30

Haringparty

Energieweg

Wethouder Foekema

24 juli

10.00

Zomerfestijn: kopje koffie met de burgemeester

Gemeentehuis

Burgemeester Van Domburg

22 aug

11.00

Bezoek IJVO

IJVO

College B&W

2 sept

18.00

Startschot zwemvierdaagse (IJsselsteinse zwem- en poloclub + Reddingsbrigade IJsselstein)

De Hooghe Waerd

Wethouder Tas

21 sept

10.00

Wereld Alzheimer dag (hijsen vlag)

 

Wethouder Foekema

21 sept

10.15

Dag van de techniek

Cals college

Wethouder Schell

25 sept

10.00

Landelijke opening week tegen de eenzaamheid

NBC Centre Nieuwegein

Wethouder Foekema

5 nov

14.00

Bijeenkomst Zonnebloem: veiligheid in IJsselstein

Nog niet bekend

Burgemeester Van Domburg

30 nov

09.00

Uitdelen 100 fruitbomen i.s.m. de Natuur- en Milieufederatie Utrecht

Podium

Wethouder Bekker

14 dec

19.00

Mevrouw Klein Sprokkelhorst

Ijsselstein

College van B&W