Besluitenlijst B&W-vergadering IJsselstein 28 mei 2024

Besluiten

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering gemeente IJsselstein d.d. dinsdag 21 mei 2024

Zaaknummer: 148324

Het college besluit de openbare besluitenlijst van de B&W-vergadering IJsselstein d.d. dinsdag 21 mei 2024 vast te stellen.

Uitgangspunten onderwijs en opvang en onderwijskansenbeleid

Zaaknummer: 176463

Het college besluit de raad schriftelijk te informeren over de uitgangspunten voor onderwijs en opvang en de ontwikkelingen rondom het onderwijskansenbeleid.

Het college informeert de raad met een brief over de uitgangspunten voor onderwijs en opvang en de ontwikkelingen rondom het onderwijskansenbeleid. Dit beleid zal er op toezien dat ieder kind een gelijke kans krijgt om zich zo optimaal mogelijk te kunnen ontwikkelen en ontplooien.

Wijziging Algemene plaatselijke verordening (APV) 2023

Zaaknummer: 161532

Het college besluit de raad voor te stellen om het wijzigingsbesluit van de Algemene plaatselijke verordening 2023 vast te stellen.

Het college stelt de raad voor om de Algemene plaatselijke verordening (APV) te actualiseren. Dat is nodig door het in werking treden van de Omgevingswet per 1 januari 2024. Verder zijn er nog andere wijzigingsvoorstellen van de Vereniging van de Nederlandse Gemeenten (VNG) en vanuit de gemeentelijke organisatie.

Persberichten / persmoment

Er zijn geen collegebesluiten die aanleiding geven tot het organiseren van een persmoment of het publiceren van een persbericht.

Representatieve activiteiten college

Datum en tijd Activiteit Locatie Wie

7 juni

20.00

Harmonie Amicitia en zangeres Francis Broekhuizen

Fulcotheater

Wethouder Foekema

11 juni

08.45

Opening schoolbibliotheek

Kindcentrum WIJ

Wethouder Schell

15 juni

15.00

Opening tentoonstelling Verbonden Stad

Museum IJsselstein

Wethouder Tas

16 juni

14.30

Intrededienst ds. M. van der Zwan

Kruispunt, Touwlaan 36

Wethouder Tas

20 juni

15.30

Cultuurcafé

Bibliotheek

Wethouder Foekema

3 juli

17.30

VIHIJ: Lopikerwaard zomerfeest

Papekopperstraatweg 2

Burgemeester Van Domburg, wethouders Schell en Bekker

24 juli

10.00

Zomerfestijn: kopje koffie met de burgemeester

Gemeentehuis

Burgemeester Van Domburg

21 sept

10.00

Wereld Alzheimer dag (hijsen vlag)

 

Wethouder Foekema

21 sept

10.15

Dag van de techniek

Cals college

Wethouder Schell

25 sept

10.00

Landelijke opening week tegen de eenzaamheid

NBC Centre Nieuwegein

Wethouder Foekema

5 nov

14.00

Bijeenkomst Zonnebloem: veiligheid in IJsselstein

Nog niet bekend

Burgemeester Van Domburg

14 dec

19.00

Mevrouw Klein Sprokkelhorst

Ijsselstein

College van B&W