Kappen en snoeien van bomen en struiken

Er worden in IJsselstein op verschillende plekken bomen gekapt in december en januari.

Bijvoorbeeld op het Ellingpad. We krijgen hier vragen over van inwoners. We kappen de bomen omdat ze ziek, uitgedroogd of dood zijn. Of omdat ze problemen geven in de buurt, zoals wortels die de weg of stoep omhoog duwen. Van januari en maart gaan we nieuwe bomen planten. We planten meer bomen terug dan we kappen.

Hieronder staat een overzicht van de bomen die we gaan kappen en planten:

Kaplijst bomen           Plantlijst bomen

Daarnaast zijn we elzen aan het afzetten. Dit betekent dat we de elzen 20 tot 40 centimeter boven de grond afzagen. Zo zorgen we ervoor dat de els geen boom wordt, maar een mooie struik vormt die meerwaarde heeft voor de biodiversiteit. Het groenonderhoud is de laatste jaren slecht gedaan, waardoor de elzen te groot zijn geworden. Sommige elzen zijn zelfs zo groot geworden dat er niet genoeg ruimte is voor de wortels. Daardoor is de kans groter dat de elzen tijdens een storm op een huis of auto vallen. We houden er rekening mee dat een aantal elzen na het afzetten niet meer zal groeien. Deze verwijderen we en op een later moment planten we hiervoor een nieuwe struik terug.

Meer informatie over het onderhoud van de elzen lees je hier:

Onderhoud elzen