Inwonerpanel

Een paar keer per jaar peilen we de mening en ideeën van inwoners van onze gemeente over actuele onderwerpen. Dat doen we met een digitale enquête onder het inwonerpanel. Het inwonerpanel is een van de manieren om inwoners te betrekken bij het beleid en bestuur van de gemeente. Wij vinden dat belangrijk, want zo kunnen we beter beleid maken en problemen gerichter oplossen. Er doen ongeveer 1.200 inwoners van 16 jaar en ouder mee. Deze groep vormt een goede afspiegeling van de IJsselsteinse bevolking.

Onafhankelijk

Het onafhankelijke onderzoeksbureau DUO Market Research voert de onderzoeken voor de gemeente uit. Zij doen dit via internet. Om deel te kunnen nemen aan het inwonerpanel is toegang tot internet nodig.

Resultaten

Van elk onderzoek maakt het bureau een rapport. Zodra dit rapport klaar is, zetten wij het op deze pagina. Daarmee wordt het rapport voor iedereen toegankelijk. Waar mogelijk geven we aan hoe we de resultaten in het rapport gebruiken bij het maken en uitvoeren van onze plannen.

Hoe neem ik deel aan het inwonerpanel van de gemeente IJsselstein?

U moet wonen in IJsselstein en 16 jaar of ouder zijn. U heeft hiervoor een geldig e-mailadres nodig. U kunt zich aanmelden voor het inwonerpanel door een mailtje te sturen naar a.van.grootheest@duomarketresearch.nl.

  • Meedoen is makkelijk. Gebruik uw computer, tablet of telefoon.
  • U krijgt 2 tot 4 keer per jaar een uitnodiging.
  • U mag zelf weten of u meedoet of niet aan een onderzoek.
  • U mag altijd stoppen met deelname aan het inwonerpanel.
  • DUO Market Research stuurt u een e-mail als de resultaten op deze pagina staan.

Meer informatie

Voor vragen over de techniek achter het inwonerpanel kunt u terecht bij Aart van Grootheest van DUO Market Research. U bereikt hem via e-mail op a.van.grootheest@duomarketresearch.nl of per telefoon via 030 – 233 99 25.

Heeft u een vraag aan de gemeente over de inhoud van het onderzoek of wat we ermee gaan doen? Neem dan contact op met Anja Adjoumani van de gemeente IJsselstein via telefoonnummer 14 030 of per e-mail onderzoek@ijsselstein.nl.

Resultaten van het inwonerpanel

Bekijk hieronder de resultaten van de onderzoeken van het Inwonerpanel.