Sidebar

Schrijfwijzer

In het coalitieakkoord stelt de gemeente inwoners, ondernemers en organisaties voorop. De nieuwe schrijfstijl Duidelijke Taal draagt daaraan bij. Deze schrijfstijl sluit aan bij de leesstijl van onze lezers: de inwoners en ondernemers in gemeente IJsselstein.

Bekijk de 'Schrijfwijzer'>