Zitting Gemeentelijk Stembureau

Na de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer, komt het Gemeentelijk Stembureau in een openbare zitting bijeen waarbij controles worden verricht van de processen-verbaal van alle stembureaus in de gemeente IJsselstein. Na controle zal het Gemeentelijk Stembureau t.a.v. iedere kandidaat en iedere lijst het totaal aantal stemmen in de gemeente vaststellen en daar proces-verbaal van opmaken.

Beschrijving

De zitting van het Gemeentelijk Stembureau op 23 november vindt plaats in de vergaderruimte (Centrumzaal) van het gemeentehuis van IJsselstein, Overtoom 1, 3401 BK, en begint om 09:00 uur.

Mocht een tweede zitting van het Gemeentelijk Stembureau noodzakelijk zijn, dan zal deze plaatsvinden op woensdag 29 november 2023 vanaf 12.00 uur op het gemeentehuis van Ijsselstein, Overtoom 1, 3401 BK.

Nadere inlichtingen worden verstrekt door:

Bureau verkiezingen
Overtoom 1
3401 BK IJsselstein