Opnieuw inrichten Parklaan

Eind 2022 is de Parklaan verbeterd. De verkeersveiligheid is verbeterd en de straat is nu voorbereid op het veranderende klimaat, doordat er meer groen is en een betere afwatering.

Beschrijving

De Parklaan bestond voor het grootste deel uit straatstenen. We hebben steeds vaker te maken met heftige regenbuien en hete zomers. Met meer groen in de straat kan de warmte verminderd worden en voelt de straat daardoor koeler aan. In het kader van klimaatadaptatie* zijn nieuwe plantenvakken aangelegd en bestaand groen is uitgebreid. Er is ruim 1.100 m2 aan straatstenen en stoeptegels vervangen voor groen. Hiervoor heeft de gemeente vanuit de Rijksoverheid een subsidie ontvangen om de Parklaan te vergroenen. De planten en bomen zijn in groenvakken geplaatst. Er is bewust gekozen voor verschillende soorten planten, om zo een goed leefklimaat voor insecten en vogels te maken.

Daarnaast zorgen de nieuwe verlaagde groenvakken ervoor dat het regenwater sneller in de grond kan zakken, waardoor de kans op wateroverlast afneemt. De stalen randen rond de bestaande plantvakken aan de oostzijde van de Parklaan zijn verwijderd. Rond de nieuwe plantvakken komt een opsluitband te liggen, zodat regenwater de plantvakken in kan stromen.

Bij diverse huizen was de aansluiting op het riool verzakt. De aansluitingen zijn vervangen om problemen in de toekomst te voorkomen.

De Parklaan is voor veel mensen een onderdeel van hun dagelijkse route. Om de verkeersveiligheid te verbeteren, is de oversteek van het Arizonahof/Dakotahof duidelijker gemaakt. Hiervoor zijn nieuwe rode tegels op de oversteekplaats gelegd en twee 'punaises' geplaatst, zodat automobilisten hun snelheid moeten minderen.

* De aarde warmt op en het klimaat verandert. We hebben steeds vaker te maken met hete zomers en/of heftige regenbuien. We moeten ons daarop voorbereiden. De omgeving aanpassen en je voorbereiden op de gevolgen van het veranderende klimaat noemen we klimaatadaptatie.

Voor- en na foto's

Groenstrook Parklaan

Fietspad Parklaan

Groenstrook Parklaan

Punaises geplaatst Parklaan