Herinrichting Touwlaan

We gaan de Touwlaan opnieuw inrichten. Met als doel het verbeteren van de verkeersveiligheid en leefbaarheid voor de weggebruikers, buurtbewoners, scholen en ondernemers.

Beschrijving

Het gaat om het gedeelte van de Touwlaan vanaf de Lagebiezen tot aan Eiteren met daarbij de kruisingen. De rotonde bij de Lagebiezen en Achtersloot en de kruising tussen de Touwlaan en Eiteren doen niet mee.

Waarom

We richten de Touwlaan opnieuw in omdat:

 • De snelheid van het verkeer te hoog is. Dit zorgt voor trillingsoverlast. De oorzaak van deze te hoge snelheid komt vooral door de huidige straatinrichting. Deze voldoet niet helemaal aan de GOW30 richtlijnen. De weg is te breed en er ontbreken goede snelheidsremmende maatregelen. Ook dragen beschadigingen in het wegdek en de vrachtauto's die in de straat rijden bij aan de trillingsoverlast.
 • Sommige delen van de Touwlaan onoverzichtelijk zijn. Dit geldt vooral voor de kruispunten en de voetgangersoversteekplaatsen die hierbij horen. En ook voor de schoolzone, sommige fietspaden en de 30 km/u-zone.

Hoe

We gaan de Touwlaan opnieuw inrichten volgens de GOW-30 normen. De volgende maatregelen worden genomen:

 • We pakken trillingsoverlast aan door een vrachtverbod in te stellen.
 • We repareren het wegdek.
 • Er komen maatregelen om de snelheid van verkeer te verminderen. Dat doen we door middel van wegversmallingen en drempels.
 • Kruispunten en fietspaden maken we overzichtelijker doordat er meer opstelruimte komt voor de weggebruiker.
 • We maken de voorrangsregels duidelijker door de rode kleur van de fietsstroken door te trekken over de kruispunten.
 • Bij het kruispunt van de Kasteellaan komt ook een zebrapad.

Lees het overzicht met alle maatregelen (pdf, 716 kB).

Wanneer

 • Midden 2024: Verwachte start van de uitvoering van de werkzaamheden.
 • December 2023: Het definitieve ontwerp is klaar.
 • November 2023: 2e informatie-en inloopavond. Betrokkenen kunnen hun laatste opmerkingen geven over het definitief ontwerp.
 • September 2023: Het voorlopig ontwerp is klaar. Kleine aanpassingen voor het definitief ontwerp zijn nog mogelijk.
 • November 2022: 1e informatie- en inloopavond voor betrokkenen.
 • September 2022: Het schetsontwerp is klaar met daarin de eerste verbeterideeën voor de Touwlaan.