Herinrichting Touwlaan

We gaan de Touwlaan opnieuw inrichten. Met als doel het verbeteren van de verkeersveiligheid en leefbaarheid voor de weggebruikers, buurtbewoners, scholen en ondernemers.

Beschrijving

Het gaat om het gedeelte van de Touwlaan vanaf de Lagebiezen tot aan Eiteren met daarbij de kruisingen. De rotonde bij de Lagebiezen en Achtersloot en de kruising tussen de Touwlaan en Eiteren doen niet mee.

Planning

Van 27 mei tot en met 19 juli voeren wij werkzaamheden uit aan de Touwlaan om de verkeerssituatie te verbeteren. De Touwlaan wordt per fase afgesloten voor al het doorgaande verkeer. Er zullen omleidingsroutes worden aangegeven.

Aannemersbedrijf Jos Scholman zal de werkzaamheden in drie fasen uitvoeren:

 • Fase 1 (27 mei tot en met 21 juni): Johan Willem Frisolaan tot Eiteren
 • Fase 2 (17 juni tot en met 5 juli): Kasteellaan tot Johan Willem Frisolaan
 • Fase 3 (1 juli tot en met 19 juli): Vondellaan tot Kasteellaan

Deze planning is een schatting en kan veranderen door onverwachte omstandigheden. De fasen overlappen, dit is om de verplaatsing van de werkzaamheden mogelijk te maken.

Wij hechten waarde aan uw veiligheid

Een gedeelte van de Touwlaan wordt afgesloten om de werkzaamheden goed en veilig te kunnen uitvoeren. Wij vragen u dringend deze afsluiting te respecteren en het werkgebied niet te betreden. Veiligheid staat voorop!

Praktische informatie

Werken in de openbare ruimte brengt overlast met zich mee. De gemeente en de aannemer proberen dit zo veel mogelijk te beperken. Wij vertrouwen op uw begrip en medewerking. De werktijden van de aannemer zijn van maandag tot en met vrijdag, van 07.00 uur tot 17.00 uur.

Na de werkzaamheden geldt het vrachtverbod op de Touwlaan en in de aangrenzende wijk het Kasteelkwartier. In het recent genomen verkeersbesluit is vastgesteld dat vrachtwagens zwaarder dan 3500 kg, niet meer op de hierboven genoemde locaties mogen komen. De redenen hiervoor zijn de verkeersonveiligheid en de geluids- en trillingshinder die het vrachtverkeer met zich meebrengt.

Waarom

We richten de Touwlaan opnieuw in omdat:

 • De snelheid van het verkeer te hoog is. Dit zorgt voor trillingsoverlast. De oorzaak van deze te hoge snelheid komt vooral door de huidige straatinrichting. Deze voldoet niet helemaal aan de GOW30 richtlijnen. De weg is te breed en er ontbreken goede snelheidsremmende maatregelen. Ook dragen beschadigingen in het wegdek en de vrachtauto's die in de straat rijden bij aan de trillingsoverlast.
 • Sommige delen van de Touwlaan onoverzichtelijk zijn. Dit geldt vooral voor de kruispunten en de voetgangersoversteekplaatsen die hierbij horen. En ook voor de schoolzone, sommige fietspaden en de 30 km/u-zone.

Hoe

We gaan de Touwlaan opnieuw inrichten volgens de GOW-30 normen. De volgende maatregelen worden genomen:

 • We pakken trillingsoverlast aan door een vrachtverbod in te stellen.
 • We repareren het wegdek.
 • Er komen maatregelen om de snelheid van verkeer te verminderen. Dat doen we door middel van wegversmallingen en drempels.
 • Kruispunten en fietspaden maken we overzichtelijker doordat er meer opstelruimte komt voor de weggebruiker.
 • We maken de voorrangsregels duidelijker door de rode kleur van de fietsstroken door te trekken over de kruispunten.
 • Bij het kruispunt van de Kasteellaan wordt nog een zebrapad aangebracht.

Lees het overzicht met alle maatregelen (pdf, 716 kB).

Wanneer

 • Juli 2024: Verwachtte afronding van de werkzaamheden
 • Mei 2024: Start van de uitvoering van de werkzaamheden.
 • December 2023: Het definitieve ontwerp is klaar.
 • November 2023: 2e informatie-en inloopavond. Betrokkenen kunnen hun laatste opmerkingen geven over het definitief ontwerp.
 • September 2023: Het voorlopig ontwerp is klaar. Kleine aanpassingen voor het definitief ontwerp zijn nog mogelijk.
 • November 2022: 1e informatie- en inloopavond voor betrokkenen.
 • September 2022: Het schetsontwerp is klaar met daarin de eerste verbeterideeën voor de Touwlaan.