Hitteschild 2 tot 4

Op deze plek worden nieuwe woningen gebouwd.

Beschrijving

Wat?

Op de plek van Hitteschild 2 tot 4 staat een oud schoolgebouw waar tijdelijke bewoners verblijven. De gemeente is eigenaar van dit terrein en heeft plannen om hier appartementen te bouwen. De belangrijkste uitgangspunten voor dit plan zijn:

  • Appartementengebouw van 2 verdiepingen, verdeeld over 3 bouwlagen.
  • 28 appartementen met een grootte van 50 tot 70 m².
  • Geschikt voor middenhuur en de vrije sector, bedoeld voor jongeren en ouderen.
  • 40 parkeerplaatsen, volgens de parkeereisen van de gemeente.
  • Toekomstbestendige appartementen; gasvrij en (bijna) energieneutraal (BENG), gebruik van zonnepanelen.
  • Zoveel mogelijk groen behouden, en indien nodig terugplaatsen.
  • Plek voor ondergrondse afvalcontainers.

Waarom?

In onze stad is er veel vraag naar woningen, vooral voor jongeren en ouderen. Tot 2030 willen we 2.500 nieuwe woningen bouwen, dat staat in onze Woonvisie. Door uitbreiding van het aantal woningen kunnen we het aantal inwoners in onze stad behouden. Maar ook voorzieningen zoals winkels, het theater en zwembad.

Hoe?

Na een zorgvuldige selectieprocedure heeft projectontwikkelaar Keystone Vastgoed, in samenwerking met INBO Architecten, een ontwerpplan gemaakt voor de nieuwbouw op deze locatie. Om te mogen bouwen, moesten we ook het bestemmingsplan aanpassen. In het bestemmingsplan staat beschreven welke functie een gebied mag hebben. Het aanpassen van het bestemmingsplan is een officiële procedure, waarbij er mogelijkheid is tot inspraak. Op 11 mei 2023 is het bestemmingsplan vastgesteld door de gemeenteraad.
Lees alles over vaststelling bestemmingsplan 'Hitteschild 2 en 4' en beroep indienen.

Wanneer?

Globale planning:

  • Voorjaar 2025: sleuteloverdracht nieuwe bewoners
  • Voorjaar 2024: start sloop/start bouw
  • Najaar 2023: aanvraag omgevingsvergunning

 

Meer informatie

Als u vragen heeft of meer informatie wilt ontvangen, kunt u een e-mail sturen of bellen naar het algemene telefoonnummer 14 030.