Nieuwsbrief december 2023

Herontwikkeling voormalige LTS mr. A. Spainkstraat

De gemeenteraad heeft op 28 september 2023 het bestemmingsplan Meester Abbink Spaink 36 vastgesteld. In deze nieuwsbrief leggen we graag de vervolgstappen uit.

In de 6 weken na vaststelling heeft niemand beroep tegen dit besluit ingediend bij de Raad van State. Dit betekent dat het bestemmingsplan nu definitief is. Dit opent de deuren voor de projectontwikkelaar om een omgevingsvergunning aan te vragen en de verbouwing te starten. De projectontwikkelaar werkt momenteel aan de voorbereiding van de aanvraag voor de omgevingsvergunning.

De verwachte planning op dit moment is:

  • Begin 2024: aanvraag omgevingsvergunning
  • Voorjaar 2024: start sloop/start bouw
  • Voorjaar 2025: sleuteloverdracht nieuwe bewoners

Wat is het plan ook alweer?

De oude LTS wordt omgebouwd tot een appartementengebouw. In de school komen in totaal 25 studio’s, appartementen en grondgebonden woningen.

Voor toekomstige bewoners wordt dit niet alleen een betaalbare woonplek maar ook een bijzondere plek met historische charme. Want waardevolle onderdelen zoals de gevelversiering op de zijkant van het gebouw en bij de ingang blijven bewaard. Ook blijven de herkenbare gangen, trappenhallen en klaslokalen bewaard. Buiten komen er een jeu de boules baan en verschillende zit- en speelelementen. Zo wordt de buitenruimte een ontmoetingsplek voor de buurt en bewoners.

Meer weten?

Blijf op de hoogte over de verbouwing via www.ijsselstein.nl en via https://claverrealestate.nl/lts-ijsselstein/

Website

Op onze website https://www.ijsselstein.nl/Home/Projecten/Woningbouwprojecten/Mr_Abbink_Spainkstraat houden we de voortgang van het project bij en kunt u belangrijke informatie zoals nieuwsbrieven en verslagen van bewonersbijeenkomsten lezen.