Mr. Abbink Spainkstraat

We willen hier woningen bouwen.

Beschrijving

Wat?

De oude LTS aan de Meester Abbink Spainkstraat 36-38 wordt niet meer gebruikt als school. De gemeente is eigenaar van de grond en wil het pand ombouwen tot huur- en koopwoningen. Belangrijke punten voor dit plan zijn:

  • Het gaat om herinrichting. Waardevolle onderdelen zoals de gevelversiering op de zijkant van het gebouw en bij de ingang blijven bewaard.
  • Er komen 25 studio's, appartementen en grondgebonden woningen (woningen op straatniveau). De bestaande herkenbare gangen, trappenhallen en klaslokalen blijven bewaard.
  • Veilig wonen voor iedereen (levensloopgeschikt).
  • Op de begane grond komt een ruimte waar u samen gebruik van kunt maken, met uitzicht over de groene voortuin. Hier kunnen bewoners en bezoekers elkaar ontmoeten.
  • Ook komen er een jeu de boules baan en verschillende zit- en speelelementen. Zo wordt de buitenruimte een ontmoetingsplek voor de buurt en bewoners.

Afbeeldingen: sfeerimpressie herontwikkeling voormalige LTS school

Sfeerbeeld herontwikkeling voormalige LTS school, 6
Sfeerbeeld herontwikkeling voormalige LTS school, 5
Sfeerbeeld herontwikkeling voormalige LTS school, 4
Sfeerbeeld herontwikkeling voormalige LTS school, 3
Sfeerbeeld herontwikkeling voormalige LTS school, 2
Sfeerbeeld herontwikkeling voormalige LTS school, 1

Waarom?

In onze stad is er veel vraag naar woningen, vooral voor jongeren en ouderen. Tot 2030 willen we 2.500 nieuwe woningen bouwen. Dat staat in onze 'Woonvisie'. Dit is een document waarin het beleid op het gebied van de hele woningmarkt of een deel daarvan is uitgewerkt. Door uitbreiding van het aantal woningen kunnen we het aantal inwoners in onze stad behouden. Maar ook voorzieningen zoals winkels, het theater en zwembad.

Hoe?

Op 5 oktober 2022 is de samenwerking met projectontwikkelaar Claver Real Estate getekend. Om op deze plek te mogen bouwen, moet het bestemmingsplan worden aangepast. In een bestemmingsplan staat waarvoor een gebied gebruikt mag worden. Dit is een officiële procedure (onderdeel van het proces). U mag uw mening geven. Het ontwerpbestemmingsplan lag van 2 maart 2023 tot en met 12 april 2023 ter inzage. De gemeenteraad gaat het bestemmingsplan naar verwachting in het najaar van 2023 behandelen.

Participatie

Wilt u meedoen? Projectontwikkelaar Claver Real Estate vindt de mening van buurtbewoners belangrijk. Geef uw mening over het opnieuw ontwikkelen van de voormalige LTS. Er is een zogenoemde 'klankbordgroep' ontstaan. Een groep die spreekt namens alle buurtbewoners.

Neem contact op met de projectontwikkelaar. Contactgegevens gemeente: 14 030 of mail naar info@ijsselstein.nl.