Podium

We verkennen de ontwikkelmogelijkheden van het evenemententerrein aan de Podiumweg en de groenstrook bij het Willem van Oranjeplein.

Beschrijving

Wat?

We werken als eerst een idee uit om op het evenemententerrein ongeveer 100 woningen te bouwen. Dit doen we onder de werknaam 'Podium'.

Waarom?

Het Podium ligt in het centrum, vlakbij een knooppunt voor routes voor auto, bus, tram en de fiets. Ook zijn hier veel parkeerplaatsen. Het Podium ligt tussen het historisch centrum, de wijk Zenderpark en het Hogebiezenpark. Tegelijkertijd is het Podium een grote open vlakte en daarmee geschikt voor mogelijke ontwikkeling. Omdat er veel vraag is naar woningen denken we daar vooral aan. Maar op deze locatie zijn ook evenementen, zoals de kermis en er ligt een skatebaan. Met de bouw van woningen/appartementen moeten we kijken hoe we hiermee omgaan.

Hoe?

We verkennen op hoofdlijnen het idee om op deze plek woningen, een school en evenementen te combineren. In een eventuele latere fase vinden onderzoeken en officiële besluiten plaats.

Wanneer?

In het najaar van 2021 zijn de eerste resultaten van de verkenning besproken met de gemeenteraad. Nu is de gemeente aan het nadenken over wat de volgende stappen kunnen zijn. Belangrijk hierbij is dat we zorgvuldig te werk gaan en dat inwoners hun mening kunnen geven over woningbouw op deze plek. Als uit deze gesprekken blijkt dat woningbouw wenselijk is, volgt een proces om een stedenbouwkundig plan te maken. Daarna moet voor de wijziging van het omgevingsplan een participatietraject plaatsvinden.