Onderzoek naar woningbouwmogelijkheden op Robaterrein

Een van de onderzoekslocaties voor woningbouw in IJsselstein is het terrein van Roba Metals B.V. aan de Zomerdijk. Deze locatie komt mogelijk vrij, omdat het bedrijf overweegt te verhuizen.

Op 30 juni 2023 ondertekenden wethouder Peter Bekker en Naomi Sapir van Roba Metals B.V. een startovereenkomst. In deze overeenkomst staat dat beide partijen de praktische en financiële haalbaarheid van een mogelijke verhuizing en woningbouw op de Zomerdijk gaan onderzoeken. Ook worden voorwaarden voor woningbouw opgesteld.

Wethouder Peter Bekker: "In IJsselstein streven we naar een goed ondernemersklimaat en het is daarom altijd jammer als een bedrijf overweegt om de gemeente te verlaten. Tegelijkertijd zien we kansen om op deze locatie, midden in de stad, aan de groeiende behoefte aan woningen te voldoen. Als de verhuizing haalbaar blijkt, biedt het voor de gemeente de kans om woningbouw mogelijk te maken op deze locatie."

Paul Cohn, algemeen directeur Roba: "Het is voor ons van groot belang om de haalbaarheid van de mogelijke verhuizing van ons familiebedrijf te onderzoeken. Dat is voor ons een spannend proces. Het vraagt medewerking en een positieve en constructieve grondhouding van alle partijen, zodat wij met elkaar kunnen werken aan het onderzoek en een mooi eindproduct."

Over het proces

Initiatiefnemer Roba Metals B.V. en de gemeente onderzoeken de komende tijd de praktische en financiële haalbaarheid van een mogelijke verhuizing en woningbouw op de Zomerdijk. Buurtbewoners en andere belanghebbenden worden hierbij betrokken. Het proces moet leiden tot een Nota van Uitgangspunten. In deze nota komen de voorwaarden voor een haalbaar en passend woningbouwprogramma, dat de verhuizing van het bedrijf mogelijk moet maken. De Nota van Uitgangspunten wordt naar verwachting in 2023 voorgelegd aan de gemeenteraad.