Erkenning van een kind

U kunt uw kind op verschillende momenten erkennen. Als u een kind verwacht en niet getrouwd bent, heeft alleen de (zwangere) moeder juridisch ouderschap. Daarom is het belangrijk dat de andere ouder het kind erkent. U kunt uw kind erkennen tijdens de zwangerschap, tijdens de aangifte van geboorte of op een later moment.

Beschrijving

Hoe werkt het

Kind erkennen tijdens de zwangerschap

Bent u niet getrouwd en krijgt u een kind? Dan kunt u uw kind erkennen tijdens de zwangerschap. Dit heet erkenning van de ongeboren vrucht. Door erkenning wordt u juridisch ouder van het (ongeboren) kind. Is uw partner zwanger van een meerling? Dan geldt de erkenning voor alle kinderen waarvan uw partner op dat moment zwanger is.

Kind erkennen tijdens de aangifte van de geboorte

U kunt uw kind erkennen als u aangifte van de geboorte doet. U doet aangifte in de gemeente waar het kind is geboren. Doe dit op tijd; binnen 3 dagen na de geboorte!

Kind erkennen op een later moment

U kunt een kind ook erkennen als het al ouder of zelfs meerderjarig is. Dit kan in elke gemeente in Nederland. Vanaf 12 jaar heeft u schriftelijke toestemming nodig van het kind en de moeder. Na 16 jaar is alleen toestemming van het kind nodig.

Op afspraak

U erkent het kind aan het loket in het stadhuis. Neem telefonisch contact op met Burgerlijke Stand via 14 030

Kosten

De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt een akte van erkenning op. U ontvangt eenmalig een afschrift van de erkenning.

Naamskeuze bij erkenning kind

Tijdens de erkenning kunt u de achternaam van uw kind vastleggen, dit heet naamskeuze. Is het kind ouder dan 16 jaar bij de erkenning, dan kiest het kind zelf welke achternaam hij of zij wil dragen.

Meer weten