Participatietraject voorkeursplekken nieuwe laadpalen

Steeds meer mensen in IJsselstein hebben een elektrische auto. Omdat niet iedereen de auto thuis kan laden, is het belangrijk dat er voldoende laadpalen zijn.

In 2027 hebben we naar schatting in IJsselstein ongeveer 100 extra openbare laadpalen nodig. Want niet iedereen heeft ruimte voor een laadpaal op eigen terrein. Om ervoor te zorgen dat deze laadpalen op de juiste plekken komen, konden alle inwoners hun mening geven over de voorgestelde plekken voor nieuwe laadpalen. Van 12 oktober tot en met 5 november 2023 kon u reageren via een interactieve kaart.

Wat hebben wij gedaan met uw mening over de voorkeursplekken voor nieuwe laadpalen?

Heeft u meegedacht over de plekken voor 87 extra laadpalen in IJsselstein? Dan bedanken wij u voor uw hulp. Wij hebben in totaal 327 reacties ontvangen.

De meeste reacties zijn positief (62%). Met in een aantal gevallen zelfs een vraag naar nog meer laadpalen. De meeste negatieve reacties gaan over het verwachte effect van een laadpaal op het aantal beschikbare parkeerplekken. Daarnaast lezen wij in een aantal reacties terug dat in de straat of buurt van de voorkeursplek weinig vraag naar laden is. Met beide zorgen houden wij rekening. We plaatsen pas een laadpaal wanneer wij een aanvraag krijgen van iemand in de buurt van een voorgestelde plek die geen eigen parkeerplek heeft.

Wat hebben wij met jullie reacties gedaan?

Wij hebben de positieve reacties gebruikt als extra bevestiging dat de voorkeursplek geschikt is. De negatieve reacties hebben we gebruikt om de plek nog een keer te beoordelen op harde eisen, zoals:

  • Voldoende ruimte om de stoep begaanbaar te houden.
  • Geen plaatsing voor een uitrit, recht voor een raam of deur of onder een boom.
  • Loopafstand van maximaal 300 meter voor gebruikers.

In 10 gevallen hebben reacties geleid tot het afkeuren en verwijderen van een voorkeursplek. Daarnaast hebben wij verschillende goede ideeën gekregen voor een betere laadplek. In 7 gevallen hebben deze suggesties geleid tot deze betere laadplek. In beide gevallen dank voor het meedenken!

Hoe nu verder?

De voorkeursplekken zijn nu definitief. Daarom gaan wij 2 parkeerplaatsen reserveren bij alle plekken waar u straks uw elektrische auto kunt opladen. Dat gebeurt via een verkeersbesluit. Het verkeersbesluit maken wij bekend via officielebekendmakingen.nl en op deze pagina. U kunt zich ook aanmelden voor de e-mailservice 'Berichten over uw Buurt'. U krijgt dan een e-mail als er bekendmakingen zijn van de overheid in uw buurt.

U krijgt na bekendmaking van het verkeersbesluit 6 weken de tijd om bezwaar te maken voordat het verkeersbesluit definitief wordt. Dat bezwaar kan niet gaan over de plek van de laadpaal. Maar alleen over het reserveren van de parkeerplaatsen. In het verkeersbesluit staat hoe dat kan.

Klik om te zien voor welke definitieve voorkeursplekken we een verkeersbesluit nemen

Na de verkeersbesluitprocedure beginnen we met het plaatsen van de laadpalen. We plaatsen een laadpaal wanneer wij een aanvraag in de buurt van een voorgestelde plek krijgen. En de bestaande paal in de buurt vol zit. Of als uit onze informatie blijkt dat er meer laadcapaciteit nodig is in een bepaalde buurt. Doordat we vooraf de plekken hebben bepaald verkorten we de wachttijd voor een aanvraag voor een laadpaal.