Buitenlands rijbewijs omzetten naar Nederlands rijbewijs

Wilt u uw buitenlands rijbewijs omwisselen voor een Nederlands rijbewijs? Dat doet u bij de gemeente waar u staat ingeschreven. Maak hiervoor een afspraak bij de gemeente. De gemeente stuurt uw aanvraag door naar de RDW. De Rijksdienst Wegverkeer (RDW) beoordeelt of u recht heeft op een Nederlands rijbewijs.

Beschrijving

Kijk op de website van de RDW wat u nodig heeft voor het omwisselen van uw rijbewijs. Als dat het geval is maken zij het rijbewijs en sturen dit naar de gemeente. Zodra het rijbewijs bij de gemeente binnen is nemen wij contact met u op. Dan kunt u het rijbewijs zonder afspraak komen ophalen. Neem wel het afhaalbewijs mee.

Hoe werkt het

Maak een afspraak

  • Neem uw buitenlands rijbewijs mee;
  • Neem een geldig identiteitsbewijs mee;
  • Zorg voor een pasfoto die voldoet aan de eisen voor pasfoto’s.

Voorwaarden

  • Ingeschreven zijn in de Basisregistratie Personen (BRP).
  • Beschikken over een geldig verblijfstitel. Daarin staat bijvoorbeeld dat u de Nederlandse nationaliteit heeft of wat uw verblijfsstatus is. Dit kunt u bewijzen met een geldig identiteits- of verblijfsdocument.

Kosten

  • Rijbewijs omwisselen: € 48,15*.

* De kosten van het rijbewijs zijn aangepast, omdat het rijbewijs nu ook gebruikt kan worden als identificatiemiddel om online in te loggen bij overheidsorganisaties en diensten met een publieke taak.
Voor meer informatie over het nieuwe rijbewijs kunnen inwoners terecht op de website van de RDW.

U betaalt het rijbewijs bij de aanvraag.

Hoe lang duurt het

Het omwisselen van het rijbewijs duurt maximaal 3 weken.

Meer weten