Hond uitlaten

Bij het uitlaten van uw hond is het belangrijk om de regels van onze gemeente te volgen, zodat zowel hondenbezitters als niet-hondenbezitters zonder hinder van de buitenlucht kunnen genieten.

Beschrijving

Regels honden uitlaten

 • Binnen de bebouwde kom moet uw hond aangelijnd zijn en dient u hondenpoep op te ruimen.
 • Op losloopvelden mag uw hond onder toezicht loslopen en hoeft u geen hondenpoep op te ruimen, maar het wordt wel gewaardeerd als u dit wel doet. In IJsselstein zijn er vijf losloopvelden, namelijk:
  • Geluidswal Zenderpark, een strook ten oosten van Zenderpark, langs de dijk.
  • Viaduct Kerspellaan, een veld onder het viaduct van de Kerspellaan. Gelegen tussen Eiteren, Veerschipper en Beurtschipper, langs de IJssel.
  • Hendrik Copijnstraat, een veld omringd door water, in de buurt van de rotonde Willem van Oranjeplein. Gelegen tussen de Marga Klompéstraat, Hendrik Copijnstraat en de Baronieweg.
  • Randdijk, een veld langs het water en de trambaan. Gelegen in het groen, langs de Televisiebaan en aan het begin van de Randdijk.
  • Zijdewetering Noord, een gedeeld pad (met andere weggebruikers), tussen de waterstroken en bomenlaan in. Dit pad is niet volledig omheind.

U kunt ook de digitale hondenuitlaatkaart (pdf, 1,56 MB) bekijken om te zien waar uw hond mag loslopen.

Regels op speelplekken en in het buitengebied:

 • Op speelplekken, in speeltuinen, speelweiden, zandbakken en op trapveldjes zijn honden niet toegestaan.
 • In het openbare buitengebied mag uw hond loslopen, tenzij anders aangegeven. U hoeft hier geen hondenpoep op te ruimen, maar het wordt wel gewaardeerd als u dat wel doet. Let op: in hooi- en weilanden en op natuurterreinen met vee, mag uw hond niet loslopen, tenzij anders aangegeven.

Geleide- en hulphonden

Als u een geleide- of hulphond heeft, hoeft u de poep niet op te ruimen als dit niet mogelijk is vanwege een beperking. Uw hond mag ook op plekken komen waar normale honden niet mogen komen, als het niet anders kan.

Hondenoverlast melden

Ook bewoners kunnen elkaar aanspreken op overlast. Indien u zich hier niet veilig of prettig bij voelt dan is het altijd mogelijk om overlast te melden bij het Klant Contact Centrum of via het meldingsformulier Openbare Ruimte.

Boete

Onze boa's letten erop dat mensen met een hond zich houden aan de opruim- en aanlijnregels. Hiermee zorgen we voor een schone stad voor iedereen. Houdt u zich niet aan de regels? Dan loopt u risico op een boete.

 • € 140,00: voor het niet opruimen van hondenpoep in de bebouwde kom (met uitzondering van de losloopvelden). U moet binnen de bebouwde kom ook een opruimmiddel bij u hebben, onze boa's kunnen u hierop aanspreken.
 • € 90,00: voor het niet aanlijnen van uw hond in de bebouwde kom (met uitzondering van de losloopvelden).
 • € 140,00: voor het niet aanlijnen van uw hond op speelplekken voor kinderen.
 • € 140,00: voor aanwezigheid van uw hond op speelplekken voor kinderen.