Evaluatie en maatregelen hondenbeleid

In 2023 hebben we de regels voor hondenbezitters uit 2016 opnieuw beoordeeld. We hebben gekeken naar 3 onderwerpen: de opruimplicht, aanlijnplicht en de losloopvelden. Dit hebben we gedaan samen met hondenbezitters en niet-hondenbezitters.

Wat gaan we verbeteren?

Op 10 oktober 2023 heeft het college de evaluatie hondenbeleid besproken en een aantal verbetermaatregelen goedgekeurd, zoals:

  • het plaatsen van een hek langs de IJssel, bij het losloopveld onder het viaduct van de Kerspellaan;
  • het plaatsen van borden bij de gebieden waar honden mogen loslopen;
  • meer communiceren over de regels voor hondenbezitters, zoals de verplichting om hondenpoep op te ruimen;
  • promotie van hondenuitlaatroutes, die de losloopvelden met elkaar verbinden.

Wanneer gaan we verbeteren?

We gaan deze verbeteringen en acties in 2024 uitvoeren. We willen iedereen graag bedanken die heeft geholpen bij de evaluatie. Met elkaar houden we de openbare ruimte schoon, veilig en prettig voor iedereen!