Veilige wijk

Wilt u uw buurt veiliger maken of zich veiliger voelen in uw buurt? Dan kunt u verschillende acties ondernemen. U kunt bijvoorbeeld uw huis of auto beter beveiligen, maatregelen nemen om cybercriminaliteit te voorkomen of deelnemen aan een veiligheidsapp voor de buurt.

Beschrijving

WhatsApp buurtpreventie

De gemeente en de politie werken samen om preventieprojecten te bevorderen en op te zetten. WhatsApp-groepen vallen echter niet onder hun controle. Het is mogelijk voor inwoners om dit zelf te regelen.

Hoe werkt WhatsApp buurtpreventie?

Buurtbewoners in diverse wijken van IJsselstein maken gebruik van een WhatsApp-groep voor buurtpreventie. WhatsApp is een app waarmee berichten, bestanden en foto's gedeeld kunnen worden. Deze WhatsApp-groep kan effectief zijn in het bestrijden van verschillende vormen van criminaliteit en (jeugd)overlast. Bovendien kan de groep de gemeenschapszin in de buurt verbeteren en het veiligheidsgevoel van bewoners vergroten. Lees meer over WhatsApp buurtpreventie of controleer of er al een groep actief is in uw buurt.

Zelf een groep starten!

De buurt zelf heeft het idee voor een WhatsApp-groep aangedragen. Sommige bewoners in IJsselstein hebben al de eerste stappen genomen om een WhatsApp-groep voor de buurt op te zetten. U kunt óók een buurt WhatsApp-groep oprichten door een aanmeldformulier (pdf, 59 kB) uit te printen en bij uw buurtgenoten in de brievenbus te doen. Als u wilt, kunnen wij het aanmeldformulier ook naar u toesturen. Neem in dat geval contact op met de gemeente via telefoonnummer 14030 of stuur een e-mail naar veiligheid@ijsselstein.nl.

Borden en stickers

WhatsApp-buurtpreventie borden en stickers zijn beschikbaar gesteld door de gemeente. Er kunnen maximaal twee borden per WhatsApp-groep worden geplaatst. Om een bord aan te vragen, kunt u uw contactgegevens achterlaten via het algemene contactformulier.

Burgernet

Als u begaan bent met uw buurt en wilt helpen bij het creëren van een veilige leefomgeving, kunt u deelnemer worden van Burgernet en een concrete bijdrage leveren.

Wat is Burgernet?

Burgernet spoort misdrijven op en vindt vermiste personen door middel van een samenwerking tussen burgers, gemeente en politie. Een telefonisch netwerk van inwoners en (medewerkers van) bedrijven wordt hierbij ingezet. Dit draagt bij aan de veiligheid in uw woon- en werkomgeving. Voor meer informatie kunt u Burgernet.nl bezoeken of zich direct aanmelden.

NL-Alert

NL-Alert is een alarmsysteem dat via uw mobiele telefoon werkt. De overheid maakt gebruik van NL-Alert om mensen in de buurt te informeren over noodsituaties middels een tekstbericht. U dient uw mobiele telefoon wel in te stellen om deze berichten te kunnen ontvangen. Bij een noodsituatie zal een hulpdienstmedewerker u meestal een bericht sturen en u naar een veilige plek begeleiden. Ontdek hoe NL-Alert werkt op onze website als u meer wilt weten over dit alarmsysteem.

Digitale veiligheid (HackShield)

HackShield maakt kinderen tussen 8 en 12 jaar weerbaar tegen cybercriminaliteit door middel van een computerspel. Het spel leert hen veilig te blijven op het internet en maakt van hen 'Cyber Agents', die zichzelf en anderen kunnen beschermen tegen cybercriminaliteit. Tijdens het spelen van het spel leren kinderen over hacken, datalekken en veilig internetgebruik, waarna ze deze kennis kunnen delen met hun ouders/verzorgers, grootouders en andere mensen in hun omgeving. Bezoek onze website voor meer informatie over HackShield.