Veilige wijk

Wilt u zich graag veiliger voelen in uw buurt of wilt u zorgen dat uw buurt veiliger wordt? Dat kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door uw woning of auto beter te beveiligen, preventieve maatregelen te nemen tegen cybercriminaliteit of deel te nemen in een veiligheidsbuurtapp.

Beschrijving

WhatsApp buurtpreventie

De politie en de gemeente IJsselstein werken samen aan het bevorderen en instellen van preventieprojecten maar hebben niet de regie over WhatsApp groepen. Inwoners kunnen dat prima zelf.

Hoe gebruik ik WhatsApp buurtpreventie?

In diverse wijken van IJsselstein wordt door wijkbewoners gewerkt met een Whatsappgroep voor buurtpreventie. WhatsApp is een app om berichten, bestanden en foto´s met elkaar te delen. Deze WhatsApp groep kan goed werken tegen allerlei vormen van criminaliteit en (jeugd)overlast. Daarnaast geeft de groep een mogelijkheid tot verbetering van de saamhorigheid in de wijk en het verhoogt tevens het veiligheidsgevoel bij veel bewoners. Lees meer over WhatsApp Buurtpreventie of bekijk of er al een groep is in uw buurt.

OOK U KUNT EEN GROEP STARTEN!
Het idee voor een WhatsApp-groep komt uit de buurt zelf. Er zijn in IJsselstein al bewoners die zelf de eerste stap hebben genomen om een Buurt WhatsApp-groep op te starten. Ook u kunt een Buurt WhatsApp-groep oprichten. U kunt daarvoor een aanmeldformulier (pdf, 59 kB) printen en bij uw buurtgenoten in de brievenbus doen. We kunnen het aanmeldformulier ook opsturen. Bel of mail in dat geval naar de gemeente IJsselstein, telefoon 14030 of e-mail veiligheid@ijsselstein.nl.

Borden en stickers

De gemeente IJsselstein stelt Whatsapp buurtpreventie borden en stickers beschikbaar. Per WhatsAppgroep kunnen maximaal twee borden geplaatst worden. Aanvragen voor een bord kunnen samen met uw contactgegevens kan via het contactformulier.

Burgernet

Voelt u zich betrokken bij uw eigen buurt? Bent u alert en wilt u zelf een concrete bijdrage leveren aan een veilige leefomgeving? Geef u dan op als Burgernetdeelnemer.

Wat is Burgernet?

Met Burgernet sporen we samen verdachten van misdrijven op en vinden we vermiste personen terug. Het is een samenwerking tussen burgers, gemeente en politie en bevordert de veiligheid in de woon- en werkomgeving. Hierbij gebruiken we een telefonisch netwerk van inwoners en (medewerkers van) bedrijven. Kijk voor meer informatie op Burgernet.nl of meld u aan.

NL- Alert

NL-Alert is een alarmmiddel dat werkt via uw mobiele telefoon. Met NL-Alert informeert de overheid mensen in de directe omgeving van een noodsituatie met een tekstbericht. U moet uw mobiele telefoon wél instellen voor het ontvangen van berichten. Meestal is het een medewerker van de hulpdiensten die u alarmeert en naar een veilige plek loodst.

Lees meer over NL-Alert
Hoe werkt NL-Alert?

Digitale veiligheid/ Hackshield

HackShield is een game die kinderen tussen de 8 en 12 jaar oud weerbaar maakt tegen cybercriminaliteit. Via deze game worden kinderen opgeleid tot Cyber Agents die zichzelf en hun omgeving kunnen beschermen tegen online gevaar. Door het spelen leren kinderen alles over hacken, datalekken en veilig internetten. Deze kennis kunnen zij vervolgens doorgeven aan hun ouders/verzorgers, opa’s en oma’s en andere mensen in hun omgeving.

Lees meer over Hackshield