Voorschoolse educatie IJsselstein

Voor uw kind zijn de eerste jaren belangrijk voor de ontwikkeling. Ze leren ontzettend veel, ook praten. Dit doen ze door te luisteren, samen te zingen en te spelen.

Beschrijving

Heeft uw kind een mogelijke achterstand in de taal- en spraakontwikkeling? Dan kan hij of zij naar een peutergroep waar met uw kind extra wordt gewerkt aan de taalontwikkeling.

Naar de voorschool

Voorschoolse Educatie (VE) betekent dat uw kind naar een peutergroep gaat waar extra aandacht wordt besteed aan de taalontwikkeling van uw kind.

Hoe werkt het aanmelden?

  • Uw kind heeft een verwijzing ontvangen van het consultatiebureau.
  • De VE coördinator neemt contact met u op om uw kind in te schrijven voor de VE.
  • U kunt zelf kiezen bij welke locatie u uw kind gaat inschrijven. De VE coördinator kijkt samen met u waar er plek is.
  • Als uw kind ouder dan 2,5 jaar oud is, wordt u gebeld voor een kennismaking.

Ouderbijdrage

De voorschoolse educatie op de peuteropvang is 16 uren per week, verdeeld over 3 of 4 dagdelen. Voorschoolse educatie kost geld, maar de gemeente betaalt mee. U betaalt een inkomensafhankelijke ouder­bijdrage voor de eerste 8 uren. De tweede 8 uren opvang betaalt de gemeente.

Het is dus afhankelijk van uw inkomen hoeveel ouderbijdrage u per maand betaalt. Het kan ook zijn dat u geld van de Belastingdienst kan krijgen voor voorschoolse educatie. U vraagt dan een tegemoetkoming aan bij de Belastingdienst. De kinderopvang organisatie kan u hier meer informatie over geven.

Wat kunt u doen om uw kind te helpen?

Wanneer u samen aan de slag gaat, leert uw kind sneller. Daarom is het heel belangrijk dat u thuis oefent en met uw kind speelt. Herhalen is heel belangrijk in het leren van taal. U kunt thuis herhalen wat ze op de peuteropvang leren. Door thuis én op de peuteropvang te oefenen, onthoudt uw kind alles beter. De kans is dan groter dat uw kind een fijne start heeft op de basisschool.

Op de peuteropvang bespreekt u hoe u thuis samen met uw kind kunt oefenen. Drie maanden na de start van uw kind op de VE, vertellen we tijdens een huisbezoek wat u kunt doen om taal te stimuleren.