Platform Samenleving IJsselstein (PSIJ)

Het PSIJ adviseert de gemeente over allerlei zaken van het sociaal domein. Dit is alles waar u in het dagelijks leven mee te maken hebt. Denk aan zorg, jeugdhulp, werk en inkomen en leefbaarheid van uw buurt.

Beschrijving

Het PSIJ is van en voor inwoners. Het bestaat uit inwoners en komt op voor de belangen van (kwetsbare) inwoners. Zij zijn een onafhankelijk adviesorgaan. Op hun website zijn alle uitgebrachte adviezen terug te lezen.

Website PSIJ

Wat doet het PSIJ?

Het PSIJ adviseert het college van burgemeester en wethouders over het beleid op het gebied van Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Participatiewet. Deze wetten worden samen het sociaal domein genoemd. Met hun adviezen willen ze eraan bijdragen dat elke inwoner van IJsselstein zo goed mogelijk kan meedoen.
Het college van B&W reageert schriftelijk op de adviezen. Vaak is er ook een mondeling overleg met de wethouders. De adviezen en reacties worden naar de gemeenteraad gestuurd, zodat zij op de hoogte zijn van wat er speelt.

Wie zitten er in het PSIJ?

Het PSIJ bestaat uit inwoners van IJsselstein. Zij hebben kennis en ervaring met het sociaal domein vanwege hun persoonlijke situatie, werk of opleiding.

Contact en informatie

Heeft u suggesties, vragen, ideeën en ervaringen die u wilt delen met het PSIJ?
Email: PSIJ@kpnmail.nl
Website: www.psij.nl