Sidebar

Meer informatie

In gesprek met uw kind

  • Meer informatie over het in gesprek gaan met uw kind, ook over alcohol en drugs:

opvoeden.nl
trimbos.nl

  • Korte cursus over hoe u ruzies kan oplossen en moeilijke onderwerpen bespreekt:

helderopvoeden.nl

Crisis

  • Bij direct gevaar belt u altijd 112
  • Bij een spoedeisende situatie waarbij het gaat over de veiligheid van uw kind of een kind in uw omgeving of huiselijk geweld:
    Bel met Veilig Thuis: 0800 - 2000 (gratis en 24 uur per dag bereikbaar)

Informatie van professionals

  • Online ongewenst gedrag: 

helpwanted.nl
meldknop.nl

  • Onveilige situaties:

veiligthuis.nl
politie.nl
centrumseksueelgeweld.nl